TT RAM

From Atariki

Jump to: navigation, search

Inaczej nazywany Fast RAM. Drugi (obok ST RAMu) rodzaj pamięci w komputerach Atari serii ST i kompatybilnych. Wprowadzony został wraz z komputerem Atari TT030 (stąd nazwa). Zwany czasem ALT-RAM (skrót od Alternative RAM), co nie do końca jest poprawnym terminem ze względu na karty będące niestandardowymi rozszerzeniami pamięci ST RAM w Atari ST/E (np. XtraRAM 8). Obsługę TT RAM wprowadzono od TOSu w wersji 2.0x - obecność TT-RAM-u w systemie poznać można po teście pamięci przeprowadzanym po włączeniu zasilania.

W Atari TT030 TT RAM zaczyna się od adresu $01000000, maksymalny jego rozmiar przewidywany przez Atari to 256 MB. Pamięć ta taktowana jest tym samym zegarem co CPU. Dostęp do niej ma wyłącznie procesor oraz SCSI SCSI, pozostałe specjalizowane układy komputera nie mogą z niej korzystać, np. Shifter. Ponieważ większość programów ładuje się do TT RAM-u, jeśli ta pamięć jest zainstalowana, wobec tego wyposażenie maszyny w TT RAM powoduje około 2,5-krotne zwiększenie wydajności.

W ST/STe dodatkowa pamięć występuje w dwóch odmianach:

  • ALT-RAM/"Alternative RAM". Blok pamięci o wielkości 10MB zaczynający się od adresu $00400000 do adresu $00DFFFFF. Dostęp do tej pamięci ma jedynie procesor oraz BLiTTER. Procesor w tej pamięci pracuje szybciej niż w ST_RAM. Pamięć tą dodaje się montując płytkę XtraRAM_8 lub MonSTer bezpośrednio na procesorze;
  • TT-RAM zaczynający się od adresu $01000000 - wymaga on dodania karty z procesorem 68020 lub nowszym, np. PAK68/3, Veloce.

Falcon może być wyposażone w TT RAM, ale wymaga to użycia odpowiedniej karty np. BlowUp FX, Afterburner040, Centurbo 2 lub CT60. Tak jak w TT, pamięć ta zaczyna się od adresu $01000000, a dostęp do niej ma wyłącznie procesor.


Powiązane


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools