Micro SpartaDOS

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:MSDOS30.png

Inicjalizer do gier i dem plikowych zapisanych na dysku w formacie SpartaDOS. Micro SpartaDOS (MSDOS) w pierwszej wersji stworzył Jiří Bernášek jako uniwersalny loader umożliwiający stosowanie różnego rodzaju przyspieszaczy do stacji dysków. W tej wersji obsługiwał on standardy Speedy 1050, XF551 oraz HDI. Jako jedyny pozwala na nadawanie dowolnych nazw plikom i folderom - zapisywane one są w oddzielnym pliku tekstowym, a dzięki zoptymalizowaniu procedur transmisji i pozostawianiu (w czasie ładowania pliku) w pamięci tylko ich niezbędnej części utrzymuje MEMLO na bardzo niskim poziomie.

Wersja 3.0 powstała po dużych modyfikacjach, pozostawione zostały tylko oryginalne procedury wyświetlania i odczytu pliku w standardzie SpartaDOS. W wersji tej program obsługuje także turbo w standardzie Ultra Speed, dzięki czemu doskonale działa z interfejsem SIO2IDE, dodana także została możliwość wyboru napędu z którego odczytywane są pliki, oraz poprawiona procedura ładowania pliku binarnego. Autorami modyfikacji są Pecuś i Pirx.

Spis treści

Instalacja

Micro SpartaDOS nie wymaga oddzielnego programu instalacyjnego, może być wywoływany z dowolnego DOSa czy nawet linii poleceń SpartaDOS X (potrafi odłączyć moduł). Aby działał tak jak każdy inny inicjalizer należy skopiować go na dysk w formacie SpartaDOS, a następnie nakazać systemowi jego ładowanie w czasie bootowania z tego dysku rozkazem BOOT. Do poprawnej pracy nie wymaga Sparty ani żadnego z obsługiwanych rozszerzeń. Po uruchomieniu program wyświetla listę plików z ustawionym atrybutem PROTECT, co umożliwia ukrycie np. plików z obrazkami czy danymi (wystarczy nie nadawać im tego atrybutu). Jeśli na dysku zostanie umieszczony plik z długimi nazwami (MSDOS.DAT tworzony przez program MSINI lub MSINI2), to zostaną wyświetlone wyłącznie te pliki, które maja stworzone długie nazwy. Zawsze istnieje możliwość pokazania wszystkich plików poprzez naciśnięcie klawisza Esc.

Klawiszologia

 • 1 ... 8 - zmiana dysku (od D1: do D8:)
 • SPACJA - wyświetlenie następnej "strony" katalogu
 • < - przejście do nadrzędnego katalogu
 • > - przejście do głównego katalogu
 • Esc - wyświetlenie wszystkich plików w katalogu (w postaci nazw DOS-owych)
 • A ... S - uruchomienie pliku lub wejście do katalogu
 • Shift+litera - uruchomienie pliku z wyłączeniem szybkich procedur SIO (przydatne w przypadku programów wymagających bardzo niskiego MEMLO lub niedziałających prawidłowo z przyspieszaczami transmisji)
 • Reset - w przypadku uruchomienia z poziomu DOS i przed wybraniem pliku do załadowania powoduje powrót do systemu

Informacje dodatkowe

Micro SpartaDOS używa wyłącznie systemowego SIO lub własnych procedur szybkiej transmisji i nie potrzebuje do działania DOSa. W czasie wyboru plików zajmuje pamięć z zakresu $2000-$28FF na program oraz $2900-MEMTOP na bufory, długie nazwy itp. W czasie ładowania pliku zajmuje tylko obszar $0700-MEMLO, gdzie MEMLO jest zależne od stosowanych procedur transmisji:

 • $0A00 - dla standardowego SIO
 • $0A35 - dla turbo XF551
 • $0AFC - dla Happy Warp i Ultra Speed
 • $0A00+długość procedur ściąganych z urządzenia - dla Speedy 1050 (HDI)

Przed uruchomieniem programu wyłączany jest wbudowany BASIC i czyszczona pamięć (poza pamięcią pod ROM). Jedynym ograniczeniem w ilości plików w jednym podkatalogu jest dostępna pamięć na ich nazwy. W przypadku długich nazw będzie to około 500 plików, a w przypadku nazw standardowych - około 1500.


Micro SpartaDOS jest do ściągnięcia stąd

(plik zawiera także programy pomocnicze do tworzenia długich nazw plików, poprzednie wersje programu, oraz dodatkowo kody źródłowe szybkich procedur SIO w standardzie Ultra Speed).

Zobacz też

Personal tools