PSG (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format pliku przeznaczony do przechowywania danych dźwiękowych dla układu PSG, czyli AY-3-8910/YM2149.

Zawartość takiego pliku to nieskompresowany strumień wartości rejestrów układu PSG: to sprawia, że pliki PSG są raczej długie, przeciętnie mają od kilkudziesięciu do kilkuset KB długości (np. plik zawierający 9-minutowy zapis utworu Yerzmyeya z gry Droga do Duplandu w wersji dla ZX Spectrum ma 615 KB).

Spis treści

Struktura

Plik PSG składa się z 16-bajtowego nagłówka i następującego zaraz za nim strumienia danych.

Nagłówek

BajtyZnaczenie
0-3

Znacznik formatu. Cztery bajty o wartościach kolejno: $50, $53, $47, $1A ("PSG" + znak CTRL/Z).

4-15

Dwanaście bajtów o wartości $00.


Niektóre źródła twierdzą, że strumień danych zaczyna się zaraz za początkową, czterobajtową sygnaturą formatu, czyli na pozycji 4 w pliku PSG. Mimo że takie potraktowanie zarezerwowanych bajtów nagłówka jest nieszkodliwe (patrz niżej), ma tu jednak miejsce przekłamanie: strumień danych zaczyna się dopiero na pozycji 16.

Strumień danych

Strumień danych PSG składa się z bajtów "komend", którym mogą towarzyszyć dodatkowe dane.

KomendaDaneZnaczenie
$00-$0Fwartość rejestru (1 bajt)

Rozkaz załadowania wartości rejestru do rejestru PSG o podanym numerze.

$FF-

Rozkaz oczekiwania na impuls synchronizacji pionowej (VBL).

$FElicznik czasu (1 bajt)

Rozkaz odczekania liczby impulsów synchronizacji pionowej określonej przez wartość licznik czasu * 4.

$FD-

Rozkaz zakończenia odtwarzania. Na to, że każdy plik PSG będzie na końcu miał ten rozkaz, niestety nie można liczyć.

Pozostałe wartości (w tym np. sekwencja $FE,$00) są zarezerwowane, ich wystąpienie przypuszczalnie świadczy o uszkodzeniu danych pliku PSG.

Zobacz też

Personal tools