PTODT

From Atariki

Jump to: navigation, search

Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego.

Stowarzyszenie powstałe 24.06.2022 roku. Jego misją jest "dbałość o materialne i niematerialne, w tym cyfrowe, dziedzictwo techniczne i kulturowe, podejmowanie działań na rzecz zachowania urządzeń technicznych, dokumentów, procesów, dzieł cyfrowych oraz wiedzy technicznej dla następnych pokoleń, upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu historii nauki i techniki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży".

PTODT wydaje czasopismo GREL. Zaangażowani w całe to przedsięwzięcie są m.in. Misza, Kaz i Innuendo.

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools