Podstawowe procedury systemu operacyjnego

From Atariki

Jump to: navigation, search

"Mapa pamięci Atari XL/XE: Podstawowe procedury systemu operacyjnego" to książka Wojciecha Zientary wydana w 1988 roku przez SOETO.

Jest to kompletny listing procedur inicjujących XL OS-u, podsystemu przerwań oraz pakietu arytmetyki zmiennoprzecinkowej wraz z komentarzem.

Brak informacji o nakładzie (prawdopodobnie 5050 egzemplarzy). Format A-5, 114 stron. Pierwotna cena 920 zł. (od 1,5 do dwóch złotych obecnych).

Wersja elektroniczna dostępna w Elektronicznym Archiwum Tajemnic Atari (w dziale: Książki)

Errata

Podane na str. 97 i 98 adresy procedur trygonometrycznych SIN, COS oraz ATAN i SQR Atari BASIC-a (na str. 98 opisane jako "Adresy procedur OS") dotyczą wersji A języka. Zostało to skorygowane w innej pozycji, pt. Procedury interpretera Basica, wydanej w tej samej serii.

Wersja drukowana

StronaWiersz
od góry
Wiersz
od dołu
JestPowinno być
8-2
0420   JSR SIOINT
0420   JSR SIOINIT
2228-
0220   CPX #$04
0220   CPY #$04
25-5-6
(po 256 KB)
(po 256 B)
48-4
0190   BEQ DCL
0190   BEQ NOT0
563- brak pierwszych dwóch
rozkazów procedury
0251   TYA
0252   PHA
79-23
0290   CPX #$05
0290   CPY #$05
8416-
0600   BCS RR
0600   BCS ADJ
8610-
0150 EVSGN = $DCE0
0150 MVARG = $DCE0
86-21
0400   JSR EVSGN
0400   JSR MVARG
8722-
0820   JSR EVSGN
0820   JSR MVARG
9213-
0220 FRE =  $E6
0460 FR2 =  $E6
92-19
0460   LDX #FRE
0460   LDX #FR2
92-9
0560   LDX #FRE
0560   LDX #FR2

Wersja elektroniczna

Dodatkowe błędy można znaleźć w wersji elektronicznej:

Sekcja Strona
druku
Wiersz
od góry
Wiersz
od dołu
JestPowinno być
2.1.2 166-
1050 LOOP LDA #$FF
1050 LOOP1 LDA #$FF
2.1.2 17-27
2350   LDA CARTBOOT
2350   LDA CARTOPT
Personal tools