RAMbrandt

From Atariki

Jump to: navigation, search
Rambrandt-1.JPG

Program graficzny o niemal profesjonalnych możliwościach (pomyślano nawet o animacji obrazu), ale o wiele trudniejszy w obsłudze niż Koala Microillustrator czy XL-Art. Działa w kilku trybach graficznych i daje naprawdę duże pole do popisu. Jest to program typowo dyskowy, zajmuje 3 strony dyskietki (zawartość: program główny, moduł do drukowania gotowych prac, instrukcja, przykłady). Autorem programu jest Bard Ermentrout. RAMbrandt został stworzony przy użyciu pakietu valFORTH firmy Valpar International, opartego na fig-FORTH. Sprzedawany był w latach 80. XX w. przez amerykańską firmę ANTIC (w cenie $19.95).

Znanymi osobami na scenie Atari, które wykorzystywały omawiany program do tworzenia grafiki są Dracon, P.W. i Odyn1ec.

Program udostępnia dużo narzędzi (ponad 60 komend) do tworzenia i modyfikacji obrazków. Obsługuje Graphics 7, Graphics 15 oraz tryby GTIA. Ponieważ RAMbrandt stosuje własne nazewnictwo trybów graficznych, poniższa tabela powinna to wyjaśnić:

RAMbrandt ATARI ilość kolorów jasność rozdzielczość
0 7+16 4 160*96
1 9 1 16 80*192
2 10 8 80*192
3 11 16 1 80*192
4 15+16 4 160*192

Niektóre z w/w trybów są zgodne z innymi programami graficznymi:

 • 0 - MOVIE MAKER (zbiory zawierające tło - background files)
 • 4 - Micropainter / MICROILLUSTRATOR (KOALA - tryb 7+).

W celu zmiany trybu należy, naciskając <OPTION> ustawić strzałkę przy opcji "mode", a następnie zmienić tryb za pomocą <SELECT>.

Spis treści

Urządzenia sterujące

RAMbrandt może wykorzystywać 2 typy tabliczek odpowiednich dla komputera Atari XL/XE - Atari Touch Tablet i Koala Pad Touch Tablet. Wybór typu odbywa się za pomocą klawiszy <OPTION> i <SELECT>. Bez względu na rodzaj wybranej tabliczki, RAMbrandt zawsze zaczyna pracę w trybie wykorzystującym joystick. W dowolnym momencie można zmienić tryb naciskając Shift+S (joystick) lub Shift+P (pad - tabliczka). RAMbrandt przewiduje podłączenie joysticka do portu 1., zaś tabliczki graficznej do portu 2. UWAGA: jeżeli wykorzystujesz tabliczkę Atari Touch Tablet, RAMbrandt rozpozna jedynie użycie przycisków na samej tabliczce, nie na ołówku!

Wprowadzanie komend

Komendy RAMbrandta mogą być wprowadzane jedną z następujących metod:

 • z klawiatury
 • poprzez umieszczenie kursora na symbolu komendy (COMMAND BOX) za pomocą klawiszy ze strzałkami i naciśnięcie klawisza "." (kropka).
 • jak wyżej, ale za pomocą joysticka lub tabliczki i naciśnięcie przycisku FIRE

Druga metoda sterowania kursora wydaje się szczególnie godna polecenia w przypadku, gdy chcemy uzyskać wysoką precyzję położenia kursora (np. przy użyciu współrzędnych). Program musi wówczas być w trybie pracy z joystickiem.

Podstawowe komendy

W programie można wyróżnić 8 podstawowych komend. Mogą one mogą być wywołane z linii komend lub z klawiatury. Oto one:

 1. BOX [B]
 2. CIRCLE / ELLIPSE [Z]
 3. COLOR [Spacja]
 4. DRAW LINE [D]
 5. FILL [F]
 6. PLOT [P]
 7. TEXT
 8. UNDO [U]

Klawisz <HELP> uruchamia spis komend w programie (równoważne wciśnięciu "?" z głównego menu lub Shift + ? z klawiatury). Linię komend można włączać i wyłączać wciskając Shift + B. Klawisz "Q", wciśnięty podczas pracy, zmienia tryb graficzny na inny wybrany. Z kolei użycie klawisza "E" skasuje zawartość dzieła na ekranie.

Zalety programu

 • bogactwo funkcji edycyjnych
 • wsparcie dla tabliczek graficznych
 • praca w kilku trybach graficznych (praktycznie jedyny znany program do pracy we wszystkich trybach GTIA)
 • potrafi wykorzystać rozszerzoną pamięć Atari 130XE jako bufor do przechowywania rysunku (można w ten sposób pracować nad ośmioma rysunkami przenosząc części jednego do drugiego)
 • wsparcie dla ponadstandardowej liczby kolorów w obrazkach (proste DLI)
 • specjalny dodatek do programu (moduł) umożliwiający druk obrazka:
 1. w 16 odcieniach szarości (tryby GTIA) - dla drukarek EPSON lub ProWriter
 2. druk wielobarwny, uwzględniający efekty DLI (bardzo wyrafinowany moduł)
 3. jako szybki szkic czarno-biały (dwie odmiany)

Wady programu

 • program wczytuje obrazki tylko z dyskietek sformatowanych w pojedyńczej gęstości (inna gęstość zawiesza program)
 • swój własny, nietypowy format zapisu (choć może też eksportować do popularniejszych formatów)
 • dość powolne jest działanie niektórych operacji (w tym drukowania)
 • odwzorowanie pikseli w Graphics 15 przy włączonej funkcji ZOOM jest nieadekwatne (kwadratowe piksele)
 • funkcja UNDO cofa tylko ostatnią operację w ramach tego samego narzędzia
 • nie można skalować dużych obszarów funkcją SCALING
 • w jednym przerwaniu DLI możliwa jest zmiana tylko jednego koloru

Uwagi

Nie wolno zapisywać NICZEGO na dysku programowym! Może to spowodować zniszczenie programu. Jeżeli dysk zawierający RAMbrandta nie jest zabezpieczony przed zapisem, powininno się go natychmiast zabezpieczyć.

Bibliografia

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools