SET BOOT FILE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi na wskazanie, który plik binarny powinien zostać wczytany po najbliższym zimnym starcie przez loader znajdujący się w pierwszych sektorach dyskietki. Plik binarny (na ogół jest to plik zawierający DOS) musi spełniać następujące ograniczenia:

 • plik binarny może składać się z wielu segmentów, ale nie mogą się one zaczynać pełnym nagłówkiem ze znacznikiem $FFFF na początku; taki nagłówek może mieć tylko pierwszy segment pliku, dalsze muszą mieć nagłówki skrócone.
 • plik binarny nie może naruszać pamięci w obszarach $90-$97 oraz $2E00-$3180.
 • plik binarny musi zawierać segment RUN.
 • po ostatnim segmencie muszą następować dwa bajty o wartości zero; ten dziwaczny na pierwszy rzut oka wymóg spowodowany jest faktem, że loader nie czyta katalogu dysku, nie zna więc długości pliku, który ma załadować, a co za tym idzie - nie jest w stanie stwierdzić wystąpienia końca tego pliku, jeśli nie jest to jakoś zaznaczone w samych danych. Znacznikiem takim jest nagłówek segmentu zaczynający się od dwóch zer.
 • długość żadnego z segmentów nie może być całkowitą wielokrotnością wielkości sektora; plik zawierający taki segment zostanie załadowany nieprawidłowo - jest to więc raczej błąd w programie loadera, niż ograniczenie.

Dostępność: SpartaDOS, Real.DOS, SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: XIO 45,#iocb,0,0,"Dn:filename.ext"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #45
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #$00
  sta icax1,x
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • n - numer stacji dysków (brak pod SpartaDOS X oznacza stację bieżącą)
 • fname - adres specyfikacji pliku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools