TOMS 260XE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rozszerzenie pamięci do 256 KB dla komputerów XL i XE opracowane przez firmę TOMS w 1989 roku.

Dodatkowa pamięć to 12 banków po 16k umieszczonych w obszarze $4000-$7FFF, tak jak w 130XE, i dokładnie tak samo sterowanych przez rejestr PORTB układu PIA. Różnicą w stosunku do 130XE jest brak możliwości oddzielnego zaadresowania dodatkowej pamięci przez CPU i ANTIC.

W odróżnieniu od bardzo podobnego rozszerzenia do 256k oferowanego przez Newell Industries, żadna z kombinacji bitów PORTB w rozszerzeniu TOMS nie wybiera ćwiartek pamięci podstawowej. Zamiast tego dublują się niektóre banki rozszerzenia.

Zobacz też

Personal tools