Turbo Star

From Atariki

Jump to: navigation, search
Turbo_Star_Plus_Cart_small.jpg
Cartridge Systemu Turbo Star Plus

Jedna z odmian systemu turbo przeznaczona dla magnetofonów Atari. System powstał najprawdopodobniej w 1989 roku i wszystko (cechy konstrukcyjne, zastosowane komponenty, kod programu ładującego) wskazuje na to że bazował on na niemieckim Turbo 6000. Na chwilę obecną najwcześniejsza odnaleziona i wersja systemu podpisana została przez "Stach Soft". Pierwsza wersja systemu składała się z dość prostej przeróbki magnetofonu oraz z dołączonej do tego kasety z oprogramowaniem systemowym (loader*3, program kopiujący, etc.) właśnie ta wersja została nazwana "Turbo Star" i data w loaderze wskazuje że powstała ona w 1989 roku.

Powstała również "ulepszona" wersja systemu nazwana "Turbo Star Plus", do której już był dołączany cartridge zawierający oprogramowanie systemowe (loader, handler turbo dla Atari BASIC, Program Kopiujący, Translator, Tester ustawienia głowicy). Twórcy cartridge podpisali się pseudonimami "MMMG" oraz "SD". Naklejka na cartridge zawiera dodatkowo stylizowane litery "DS" (zapewne to inicjały autora, który w menu cartridge podpisał się w odwróconej kolejności liter, tzn. "SD") do kompletu widnieje napis/logo "Atari Super System".

Z informacji zawartych w na forum Atarionline.pl (link poniżej w sekcji "odnośniki zewnętrzne") wynika że ten system turbo był również sprzedawany i montowany pod nazwą Turbo Star 6000, a kaseta dołączona do tej wersji systemu zawierała loader który był sygnowany również przez "Stach Soft".

Spis treści

Obsługa

Loader który został dołączony do systemu wydaje się mieć bardzo ograniczone możliwości, potrafi on jedynie wczytywać programy jedno-blokowe lokujące się w jednym ciągłym obszarze pamięci. Kolorowe paski widać tylko i wyłacznie podczas gdy loader poszukuje programu do wczytania (nagłówek zawierający nazwę i adres ładowania), gdy natomiast zacznie wczytywać program do pamięci nie jest to sygnalizowane w żaden sposób (ekran pozostaje cały czas czarny). Nie są również sygnalizowane błędy odczytu, gdy nastąpi błąd loader po prostu poszukuje następnego programu do wczytania.

Technikalia

System Turbo Star jak większość magnetofonowych systemów turbo wykorzystuje modulację szerokości impulsu (PWM) do utrwalenia sygnału na taśmie. Sygnał z płytki interfejsu turbo dociera do komputera za pomocą linii "PROCEED" w gnieździe SIO, która to linia jest podłączona do układu PIA. Użycie linii PROCEED powoduje, że każda zmiana stanu logicznego z "1" na "0" na tej linii może generować przerwanie IRQ, fakt ten wykorzystują procedury odczytu danych, które nie muszą mozolnie monitorować stanu linii i mierzyć czas trwania poszczególnych impulsów "na piechotę" za pomocą tylko i wyłącznie CPU.

Odnośniki zewnętrzne

  • post na forum Atari Area zawierający opis konstrukcji systemu (wraz ze schematem ideowym), uzyskany metodą tzw. "inżynierii wstecznej".
  • post na forum Atari Area zawierający opis konstrukcji cartridge (wraz zawartością pamięci EPROM) dla systemu Turbo Star Plus.
  • obrazy taśm zawierające nagrania w Turbo Star, wśród nich znajduje się również obraz kasety systemowej zawierającej loader oraz narzędzia systemowe.
  • wątek na Atari Online przedstawiający odmianę systemu pod nazwą "Turbo Star 6000".

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools