Utopia

From Atariki

Jump to: navigation, search

UTOPIA - małoatarowska grupa z Gdańska, założona około 1996 roku. Działała prawie do końca XX w. Obecnie nieaktywna.

Skład:

  • Jaku-b (Jarosław Kucisz) - koder, grafik
  • VLX - (Tomasz Kucisz) - muzyk


Dorobek:

  • kilka programów użytkowych:
    • DiskCopy (wygodny kopier dyskowy)
    • Graphics-Projector
    • MemTest


Większość powyższych produkcji obsługiwana może być joystickiem lub myszką ST/Amiga.

Personal tools