APE Warp plus OS

From Atariki

Revision as of 10:37, 26 sty 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
Nazwa handlowa: "APE Warp+ OS"

Dystrybuowany przez Atarimax system operacyjny dla Atari XL/XE. W stosunku do oryginalnego systemu wyróżnia się przyspieszonymi operacjami SIO.

Inne cechy dodatkowe:

  • Odwrócona funkcja klawisza Option podczas startu komputera
  • Funkcja zimnego restartu
Personal tools