FreeMiNT

From Atariki

Jump to: navigation, search
System operacyjny przeznaczony dla komputerów Atari 16 i 32 bitowych (czyli serii ST, TT, Falcon i klonów).

FreeMiNT łączy w sobie kompatybilność z TOSem i systemami z rodziny Unix.

Historia

FreeMiNT zostal zapoczątkowany przez Erica R. Smitha, jako biblioteka mająca zapewnić kompatybilność z programami z systemów typu Unix. Szybko jednak okazało się, że nie da się tego zadania wykonać jako biblioteki, projekt przekształcił się więc najpierw w nakładkę na TOS, a potem rozrósł się stopniowo do rozmiarów systemu operacyjnego.

Początkowo projekt nazywał się MiNT (MiNT is Not TOS). W okresie gdy Eric pisał MiNTa, firma Atari szukała możliwości wdrożenia systemu wspierającego multitasking dla swoich komputerów 16 i 32 bitowych. Jeden z pracowników Atari, Alan K. Pratt, wiedział o istnieniu MiNT-a. Z jego rekomendacji Atari Corp. zatrudniła Erica R. Smitha oraz przejęła prawa do systemu. Projekt "zmienił" nazwę na MiNT (Mint is Now TOS). Pod egidą firmy Atari zostały wydane wersje od 0.8 do 1.04.

Niestety w 1994 roku firma postanowiła wycofać się z rynku komputerów zamykając przy okazji projekt MiNT. Na szczęście przedtem źródła MiNTa zostały upublicznione i zajęła się nim grupa developerów zrzeszona na MiNTLiscie. Atari zgodziła się odstąpić im swoje prawa na zasadach licencji. Dzięki nadesłanym wielu poprawkom, MiNT dociągnął do wersji 1.12.4. Opieką nad projektem zajął się Michael Hohmuth a nazwa została zmieniona na MH MiNT. W tym czasie do projektu dodano MiNTNet autorstwa Kaya Roemera (implementacja stosów sieciowych) oraz obsługa systemu plików Minixa autorstwa Stephena Hensona. Pod koniec projekt ponownie zmienił nazwę, tym razem na FreeMiNT.

Od wersji 1.12.6 opiekę nad systemem objął Sven Karlsson. Jego dziełem był FreeMiNT 1.14 wyposazony w procedury pamięci wirtualnej, działające niestety tylko na TT030, a i to nie za dobrze. W toku dalszego rozwoju systemu zostały one usunięte.

W czasie tworzenia serii 1.14 opiekę nad projektem przejął KMK. Włożył on dużo pracy w stabilizację systemu oraz podsystem ochrony pamięci. Od wersji 1.15 opiekę nad systemem przejął Frank Naumann. Dodał on do systemu między innymi natywny sterownik FAT (do tamtej pory MiNT korzystał ze znajdującego się w ROM-ie GEMDOS-u), uzdatnił istniejący sterownik systemu plików Ext2, dodał RAMdysk oraz sterowniki portów szeregowych. Ostatnia stabilna wersja nosi numer 1.16.1

Równocześnie z systemem, rozwijana jest biblioteka standardowa MiNTLib.

Technikalia

Pierwotnie FreeMiNT zastępował jedynie część GEMDOS-u, większość BIOSu i część XBIOSu. Reszta systemu (w szczególności GEM) pozostawała niezmieniona, aczkolwiek jeszcze w Atari rozpoczęto prace nad wielozadaniowym AES-em, który stanowił graficzną część MultiTOS-u.

Od roku 1993 wiele się jednak zmieniło. Od wersji 1.16.0 do systemu włączony został XaAES, a jedyną naprawdę ważną częścia systemu, której FreeMiNT nie zastępuje, jest VDI.

Cechy FreeMiNTa:

  1. modularna budowa
  2. opcjonalna ochrona pamięci
  3. wielozadaniowośc z wywłaszczaniem
  4. automatyczna regulacja priorytetów procesów
  5. wieloużytkownikowość
  6. zintegrowana obsługa sieci
  7. kompatybilność z TOSem.

Zobacz też:

Personal tools