APE Warp plus OS

From Atariki

Jump to: navigation, search
Nazwa handlowa: "APE Warp+ OS"

Dystrybuowany przez Atarimax system operacyjny dla Atari XL/XE. W stosunku do oryginalnego systemu wyróżnia się przyspieszonymi operacjami SIO.

Inne cechy dodatkowe:

  • Odwrócona funkcja klawisza Option podczas startu komputera
  • Funkcja zimnego restartu
Personal tools