Blowjobb

From Atariki

Revision as of 00:43, 14 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Członkowie grupy Blowjobb
Dely - Mikey - Miker - Lewis - MacGyver

Grupa powstała na zgliszczach grupy Aids w 2004r . Jej członkami są:

Wydane produkcje:

Nazwa "Blowjobb" została wymyślona naprędce, i w założeniu stanowi parodię nazwy grupy Haujobb znanej ze sceny PC i Amiga.

Personal tools