COS

From Atariki

Revision as of 10:02, 4 mar 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:cos.png

JBW Cassette Operating System (Kasetowy System Operacyjny) to prosty substytut DOS-a dla użytkowników magnetofonów, autorstwa Janusza B. Wiśniewskiego. Został stworzony aby umożliwić współpracę z magnetofonem programom użytkowym publikowanym przez L.K. Avalon.

Listing pierwszej wersji COS-a został opublikowany w periodyku Tajemnice Atari nr 1/91. W numerze 3/92 tegoż pisma wydrukowano wersję 1.4 programu. COS był też dołączany do kasetowych wersji programów użytkowych Avalonu (Quick Assembler, Panther, Chaos Music Composer). W wersjach dyskowych zastępował go DOS 2.5 z CP.

COS jest funkcjonalnym odpowiednikiem interpretera poleceń DOS-a dla magnetofonów, obsługującym kilka rozkazów - pozwala załadować i uruchomić pliki binarne w formacie (COM), umożliwia też m.in. identyfikację nazwy zbioru z taśmy przed jego załadowaniem, programowe włączanie i wyłączanie silnika magnetofonu (komenda MOT), oraz wyjście do BASIC-a (powrót komendą DOS).

Jedynym popularnym konkurentem COS-a można nazwać stosowany szeroko niegdyś tzw. loader z wykrzyknikiem, czyli taśmowy inicjalizer, który - jak to inicjalizer - ma tylko funkcję ładowania plików .COM, ale nie zawiera niczego poza tym.

Personal tools