Chaos Music Composer

From Atariki

Revision as of 23:07, 11 cze 2015; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:Cmc.png

Znany jako CMC. Jeden z najpopularniejszych programów do komponowania muzyki na małe Atari i to tak w Polsce, jak i poza nią.

Napisany w 1990 r. przez Janusza Pelca jako Avalon Music Composer. Przeznaczony był pierwotnie do wewnętrznego użytku L.K. Avalon.

CMC został wydany komercyjnie przez L.K. Avalon już po rozstaniu z autorem, na początku 1992 roku (numer serii AC/AD 00792). Był wielokrotnie przerabiany przez różnych scenowców celem poszerzenia możliwości, np. dodania stereo, ładowania pojedynczych instrumetów czy poprawy brzmienia. Przykładowe modyfikacje:

Wykorzystywany format plików to CMC oraz INS w wersjach Mathnoida oraz Bartmana.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools