Code3

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Code3 logo2.png

Grupa powstała z potrzeby chwili, a w planach grupy pisanie gier na 8-bit ATARI. Zaczęto od przygotowania tzw. środowiska developerskiego, tzn. zestawu programów które miały pomóc w tworzeniu nowych gier, jednak skończyło się na stworzeniu tychże paru programów użytkowych, dem, oraz paru tzw. dem-technologicznych prezentujących możliwości opracowanych silników graficznych.


Inspiracją do nazwy grupy był dokumentalny program telewizyjny emitowany na SkyOne o identycznej nazwie - "CODE3", i jak sugeruje ta wybrana przez grupę nazwa, tworzyły ją trzy osoby:

  • Adam "SoTe" Bienias (koder, muzyk)
  • Sebastian "Seban" Igielski (koder)
  • Tomasz Syperek (grafik, pomysłodawca, oraz człowiek od kontaktów z firmą Mirage)


Programy tworzące wspominane "środowisko developerskie", które powstały podczas działalności grupy to:


Podczas działalności w Code3 SoTe i Seban stworzyli oprogramowanie dla A/D converter'a:


Do rozpadu grupy doszło w momencie, gdy wystąpiła seria nieporozumień i tarć po stworzeniu wyżej wymienionego oprogramowania dla firmy Mirage, SoTe i Seban, byli przekonani że oprogramowanie to nigdy nie zostało przez Mirage wydane i nigdy z nie było oficjalnie z A/D converterem dystrybuowane, dlatego zostało one udostępnione publicznie przez autorów. Prawda która wyszła po jakimś czasie okazała się zupełnie inna. Przy kontaktach z Mirage pośredniczył pośredniczył Tomek, i w ramach następnego projektu Code3 dostało do dyspozycji VIF. Po pewnym czasie współpraca z Tomkiem zaczęła maleć, a aktywnymi członkami grupy pozostali tylko SoTe i Seban. Code3 formalnie istniało do czasu powstania grupy Slight, której członkami stali się SoTe i Seban.


W trakcie działalności grupa Code3 eksperymentowała z różnymi technikami i algorytmami, "efektem ubocznym" tej działalności było powstanie paru dem, a były to m.in.:

  • Bonanza
  • Digital Bonanza
  • Saturday Demo
  • CMC Volume Master Disk No.#1234
  • Bonus Demo a.k.a "Crazy Cars"
  • Ethnicolor
  • Scope Demo
Grafika:Code3 logo1.png

Linki

Personal tools