D:

From Atariki

Revision as of 20:54, 4 sty 2015; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Projektując OS i DOS dla Atari 8-bit przyjęto oznaczenie literą D: sterownika pamięci masowej. Jego sterownikiem jest każdy DOS.

Inne sterowniki D:

  • Kasetowy System Operacyjny instaluje w systemie urządzenie D:. dzięki czemu umożliwia użytkowanie oprogramowania przeniesionego lub zakładającego współpracę tylko ze stacją dysków.
  • Program typu MINIRAMDISK instalują w systemie urządzenie D: symulujące stację dyskietek w pamięci RAM - przydatne dla posiadaczy magnetofonu.
  • Rozszerzenia lub nakładki na DOS zwiększają możliwości urządzenia D: - do takich zaliczyć można wszelkiego typu ramdyski, rampliki, etc. Zmieniają one w nieznacznym stopniu sterowniki D:, tak aby przy odwołaniu do konkretnego D: (np. D8: w DOS 2.5, MyDOS) obsłużyć dysk wirtualny czy też zewnętrzny moduł pamięci (np. RamCart, SiDiCar), zewnętrzny dysk twardy, system plików innego komputera (np. interfejsy do IBM PC).
  • wiele systemów turbo montowanych w magnetofonach podmieniało handler na D:, aby móc używać programów przeznaczonych dla stacji dysków (na przykład KSO Turbo 2000)

Przykładowe rozszerzenia sterownika D: w DOS 2.5 z CP

  • AUTORUN.SYS (RAM130XE.COM) wchodzący w skład DOS 2.5 instaluje ramdysk w pamięci rozszerzonej 130XE pod D8:
  • DSD.COM instaluje ramdysk w pamięci pod ROM pod D8:
  • RAMCART.COM w przypadku obecnoćsi sterownika D: instaluje pamięć RAMCART pod D7:
  • RAMDisk.COM instaluje ramdysk o dowolnej pojemności w pamięci rozszerzonej pod dowolnym D: wskazanym w pliku .ini

Zobacz też

Personal tools