FORMAT DISK

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 23:00, 28 sie 2009
KMK (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Aktualna wersja
Mono (Dyskusja | wkład)
(paraemtry formatowania dla bibodos)
Linia 28: Linia 28:
* ''fname'' - adres specyfikacji dysku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B). * ''fname'' - adres specyfikacji dysku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).
* ''x1'' - zwykle $00. Pod MyDOS-em wartość $80 (128) powoduje zapis nowego katalogu z pominięciem fizycznego formatowania. * ''x1'' - zwykle $00. Pod MyDOS-em wartość $80 (128) powoduje zapis nowego katalogu z pominięciem fizycznego formatowania.
-* ''x2'' - wartość $00.+* ''x2'' - zwykle $00. BiboDOS oczekuje tutaj informacji o sposobie formatowania dysku: $00 - Single Density, $01 - Double Density. $02 - Enhanced Density, $21 - Quad Density (360 KB), $80 - tylko zapis struktur dysku (VTOC, katalog i boot sector) bez fizycznego formatowania.
'''Uwagi:''' '''Uwagi:'''

Aktualna wersja

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi na sformatowanie dyskietki.

Dostępność: wszystkie DOS-y.

Składnia BASIC-a: XIO 254,#iocb,x1,x2,"Dn:"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #254
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #x1
  sta icax1,x
  lda #x2
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • n - numer stacji dysków.
 • fname - adres specyfikacji dysku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).
 • x1 - zwykle $00. Pod MyDOS-em wartość $80 (128) powoduje zapis nowego katalogu z pominięciem fizycznego formatowania.
 • x2 - zwykle $00. BiboDOS oczekuje tutaj informacji o sposobie formatowania dysku: $00 - Single Density, $01 - Double Density. $02 - Enhanced Density, $21 - Quad Density (360 KB), $80 - tylko zapis struktur dysku (VTOC, katalog i boot sector) bez fizycznego formatowania.

Uwagi:

 • DOS 2.5 próbuje formatować w ED, a jeśli stacja nie zna tej gęstości, przeprowadza próbę formatowania w SD.
 • MyDOS przeprowadza formatowanie w bieżąco ustawionej gęstości.
 • pod SpartaDOS X polecenie wywołuje na ekran menu wewnętrznego programu formatującego.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools