Formaty systemów plików

From Atariki

Revision as of 12:17, 5 cze 2021; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Spis treści

Atari 400/800/XL/XE

Systemy plików (ang. file systems) stosowane w ośmiobitowych Atari można podzielić na trzy grupy w zależności od metody zapewnienia ciągłości plików:

Tylko formaty wymienione w ostatnim punkcie nie potrzebują mapy bitowej do przechowywania stanu zajętości sektorów dyskietki. Prawie wszystkie systemy plików stosują schemat nazwy pliku 8+3 - jedynym odstępcą jest tu OS/A+ v.4.1, gdzie nazwa pliku może mieć do 30 znaków. Tylko dwa - SpartaDOS i DOS XE - przechowują w katalogach informację o czasie: w SpartaDOS jest to data i czas (z dokładnością do sekundy) modyfikacji pliku, w DOS XE - dwie daty: utworzenia i modyfikacji.

AtariDOS

AtariDOS 1.0 i pochodne

Pozostałe formaty Atari

OS/A+

SpartaDOS

Inne

Atari ST/TT/Falcon

Zobacz też

Personal tools