Gniazdo klawiatury

From Atariki

Revision as of 12:59, 3 maj 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

W większości ośmiobitowych Atari znajduje się na płycie głównej i nie jest dostępne bez otwarcia obudowy. Wyjątek stanowi model XEGS, którego klawiatura jest dołączana z zewnątrz do jednostki centralnej.

Spis treści

400/800

1 Out 1
2 Out 4
3 Out 6
4 Out 2
5 Out 7
6 Out 0
7 Out 3
8 Out 5
9 RSC
10 In 4
11 In 6
12 In 2
13 In 7
14 In 5
15 In 1
16 In 0
17 In 3
18 Reset
19 Option
20 Select
21 Start
22 GND
23 N/C?
24 N/C?

600XL i 800XL

1 Out 1
2 Out 4
3 Out 6
4 Out 2
5 Out 7
6 Out 0
7 Out 3
8 Out 5
9 RSC
10 In 4
11 In 6
12 In 2
13 In 7
14 In 5
15 In 1
16 In 0
17 In 3
18 GND
19 N/C?
20 Start
21 Select
22 Option
23 Reset
24 N/C?

1200XL

Złącze klawiatury w 1200XL ma 15 sygnałów i jest różne od tego, jakie znajduje się w 800XL.

1 CTRL/SHIFT/BREAK
2 N/C
3 A2-3
4 A2-11
5 A2-10
6 A2-9
7 A1-11
8 A1-10
9 A1-9
10 RESET
11 START
12 SELECT
13 OPTION
14 GND
15 +5V

XE

1 +5V
2 LED power
3 GND
4 IN 6
5 OUT 3
6 OUT 5
7 OUT 7
8 IN 2
9 IN 7
10 IN 5
11 IN 1
12 OUT 6
13 OUT 1
14 OUT 4
15 OUT 2
16 IN 3
17 IN 0
18 OUT 0
19 IN 4
20 RSC
21 START
22 SELECT
23 OPTION
24 RESET

XEGS

 1        8
 o o o o o o o o
  o o o o o o o
 9       15

1. KR2 Keyboard Response 9. Ground 
2. K3 Keyboard Scan    10. Not Connected 
3. K4 Keyboard Scan    11. Ground
4. K5 Keyboard Scan    12. Not Connected
5. KR1 Keyboard Response 13. Trigger 2
6. K0 Keyboard Scan    14. 5 VDC
7. K1 Keyboard Scan    15. 5 VDC
8. K2 Keyboard Scan    
Personal tools