Graphics 8

From Atariki

Revision as of 10:49, 21 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Ósmy tryb graficzny w numeracji Atari OS, zwany też Hires. Składa się ze 192 linii trybu ANTIC $0F.

  • Kolory: 2 jasności tego samego koloru (tryb monochromatyczny)
  • Proporcje piksela: 1x1
  • Rozdzielczość pozioma: 320 pikseli, w zależności od szerokości ekranu (DMACTLS) także 256 lub 384.
  • Rozdzielczość pionowa: 192 linie, maksymalnie 239 linii (co uzyskuje się modyfikując Display List)

Rejestry określające kolory:

W tym trybie zachodzą dosyć złożone zależności pomiędzy grafiką bitmapy a grafiką PMG - patrz Tryby monochromatyczne ANTIC-a.

Zobacz również

Graph8


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools