IRQ

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 13:26, 15 maj 2006
Miker (Dyskusja | wkład)
(usunięcie wielokrotnych linków)
← Previous diff
Wersja z dnia 01:17, 14 lip 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)

Next diff →
Linia 1: Linia 1:
-[[IRQ]] - ang. Interrupt ReQuest - przerwanie maskowalne (a właściwie ''prośba o przerwanie'')+Interrupt ReQuest - przerwanie maskowalne (a właściwie ''prośba o przerwanie'')
Rodzaj [[przerwania]], które procesor może zignorować, jeśli programista sobie tego zażyczy; a to w odróżnieniu od [[NMI]], które zignorowane być nie może. Rodzaj [[przerwania]], które procesor może zignorować, jeśli programista sobie tego zażyczy; a to w odróżnieniu od [[NMI]], które zignorowane być nie może.

Wersja z dnia 01:17, 14 lip 2006

Interrupt ReQuest - przerwanie maskowalne (a właściwie prośba o przerwanie)

Rodzaj przerwania, które procesor może zignorować, jeśli programista sobie tego zażyczy; a to w odróżnieniu od NMI, które zignorowane być nie może.

Atari XL/XE

W procesorze 6502 i 65C02 główny wektor przerwania IRQ znajduje się pod adresem $FFFE.

W procesorze 65C816 wektor ten jest pod $00FFFE, kiedy procesor jest w trybie emulacji 6502. W trybie natywnym 65C816 adres procedury obsługi IRQ pobierany jest spod $00FFEE.

Źrodłem przerwań IRQ jest:

 • układ POKEY (przerwania związane z transmisją SIO, przerwania klawiatury, liczników)
 • układ PIA (sygnały przerwań wyprowadzone na gniazdo SIO)
 • sam mikroprocesor (rozkaz BRK)
 • szyna równoległa (przerwania nowych urządzeń)

IRQ może zostać zablokowane przez ustawienie znacznika I w rejestrze znaczników procesora.

Priorytety IRQ

W procesorach 6502, 65C02 i 65C816 nie ma żadnej koncepcji priorytetów przerwań, ustala je OS na drodze programowej kontrolując po kolei wszystkie możliwe źródła wystąpienia IRQ. W Atari priorytet obsługi jest następujący (w kolejności od najwyższego do najniższego):

 • SERIN - Serial Input - przerwanie odczytu danych z szyny szeregowej
 • PIRQ - Parallel IRQ - przerwanie wywołane przez nowe urządzenia (tylko XL/XE)
 • SEROUT - Serial Output - przerwanie zapisu na szynę szeregową
 • XMTDONE - Transmit Done - przerwanie końca transmisji szeregowej
 • TIMER1 - przerwanie zegara nr 1 układu POKEY
 • TIMER2 - przerwanie zegara nr 2 układu POKEY
 • TIMER4 - przerwanie zegara nr 4 układu POKEY
 • KBDIRQ - Keyboard IRQ - przerwanie klawiatury
 • BREAKIRQ - Break key IRQ - przerwanie klawisza Break
 • PROCEED - przerwanie wywołane przez PORT A układu PIA; sygnał ten wyprowadzony jest na gniazdo SIO jako pin PROCEED;
 • INTER - przerwanie wywołane przez PORT B układu PIA; sygnał ten wyprowadzony jest na gniazdo SIO jako pin INTERRUPT;
 • BRKIRQ - Break IRQ - przerwanie programowe wywołane rozkazem BRK;

BRK w trybie natywnym 65C816

W 65C816 rozkaz BRK powoduje wystąpienie przerwania IRQ tylko wtedy, kiedy procesor jest w trybie emulacji 6502. W trybie natywnym przerwanie BRK ma osobny wektor (pod adresem $00FFE6).

Personal tools