Kody klawiszy

From Atariki

Jump to: navigation, search

"Surowe" kody klawiszy generowane przez klawiaturę. W dalszej fazie obróbki system operacyjny przetwarza większość z nich na kody ATASCII.

Kod decKod hexKlawiszKlawisz
z SHIFT
Klawisz
z CONTROL
Klawisz
z SHIFT+CONTROL
0$00lLniedostępne
1$01jJniedostępne
2$02;:niedostępne
3$03F1 - kursor w górę (w 1200XL)kursor do górnego marginesu (w 1200XL)przełączanie blokady klawiatury (w 1200XL)niedostępne
4$04F2 - kursor w dół (w 1200XL)kursor do dolnego marginesu (w 1200XL)przełączanie wyświetlania obrazu (w 1200XL)niedostępne
5$05kKniedostępne
6$06+\strzałka w lewoniedostępne
7$07*^strzałka w prawoniedostępne
8$08oO
9$09
10$0apP
11$0buU
12$0cRETURN
13$0diI
14$0e-_strzałka w górę
15$0f=|strzałka w dół
16$10vVniedostępne
17$11HELP (brak w 400/800)przełączanie zestawów znaków (w arabskim 65XE, brak w 400/800)(brak w 400/800)niedostępne
18$12cCniedostępne
19$13F3 - kursor w lewo (w 1200XL)kursor do lewego marginesu (w 1200XL)przełączanie kliku klawiatury (w 1200XL)niedostępne
20$14F4 - kursor w prawo (w 1200XL)kursor do prawego marginesu (w 1200XL)przełączanie zestawów znaków (w 1200XL)niedostępne
21$15bBniedostępne
22$16xXniedostępne
23$17zZniedostępne
24$184$
25$19
26$1a3#EOF
27$1b6&
28$1cESC
29$1d5%
30$1e2"BELL
31$1f1!przełączanie blokady przewijania ekranu
32$20,[
33$21SPACE
34$22.]
35$23nN
36$24
37$25mM
38$26/?
39$27INVERSE (ATARI LOGO w 400/800)
40$28rR
41$29
42$2aeE
43$2byY
44$2cTABSet - ustawienie pozycji tabulacjiClr - skasowanie pozycji tabulacji
45$2dtT
46$2ewW
47$2fqQ
48$309(
49$31
50$320)
51$337'
52$34BACKSPACEDelete
53$358@
54$36<Clear
55$37>Insert
56$38fF
57$39hH
58$3adD
59$3b
60$3cCAPSprzełączenie uppercaseustawienie znaków kontrolnych
61$3dgG
62$3esS
63$3faA

Wciśnięcie odpowiedniego klawisza z klawiszem SHIFT zwiększa kod o 64 ($40), a z klawiszem CONTROL o 128 ($80). Niektóre klawisze są niedostępne w kombinacji z SHIFT+CONTROL wciśniętymi równocześnie.

System operacyjny bada wciśnięcie klawisza HELP i w zależności od tego ustawia flagę HLPFLG (732, $02DC; zapisywany jest tam kod kombinacji klawisza HELP z ewentualnymi klawiszami SHIFT lub CONTROL). Klawisz ten, i związany z nim rejestr, nie występuje ani w modelu Atari 400, ani w Atari 800. W arabskim 65XE HLPFLG ustawiany jest wyłącznie po wciśnięciu samego klawisza HELP. Kombinacja SHIFT+HELP przełącza zestawy znaków, a CONTROL+HELP nie jest wykorzystana. Informacja o wciśnięciu jakiejkolwiek kombinacji klawisza HELP nigdy nie pojawia się w CH (764, $02FC).

Podobnie rzecz ma się z detekcją kombinacji CONTROL+1 zatrzymującej lub wznawiającej przewijanie zawartości edytora - w przypadku wciśnięcia tej kombinacji zmieniana jest zawartość rejestru SSFLAG (767, $02FF) z $00 na $FF i na odwrót.

Klawisze F1..F4 są dostępne w modelu 1200XL.

Układ sprzętowy rozpoznaje wciśnięcie kombinacji klawiszy SHIFT+CONTROL+A, aczkolwiek system operacyjny rezerwuje jej kod (255, $FF) dla oznaczenia w rejestrze CH stanu, kiedy żaden klawisz nie został wciśnięty. W konsekwencji wciśnięcie tej kombinacji może być wykrywane jedynie bezpośrednio w rejestrze KBCODE (53769, $D209) lub przez własny handler przerwania klawiatury wektoryzowany przez VKEYBD (520, $0208). Praktycznie użycie tej kombinacji może służyć do "oszukania" systemu i anulowania informacji o ostatnio wciśniętej kombinacji klawiszy.

Wciśnięcie klawisza BREAK powoduje wygenerowanie innego przerwania IRQ, niż pozostałe klawisze. Systemowa procedura obsługi przerwania klawisza BREAK wektoryzowana przez VBRKKY (566, $236) wpisuje wartość 0 do rejestru BRKKEY (17, $11), procedury obsługi SIO oraz edytora ekranowego badają i modyfikują stan tego rejestru (SIO ustala $FF, zaś edytor $80 po wciśnięciu BREAK, a $88 po wciśnięciu CONTROL+3), a informację o wciśnięciu klawisza BREAK zwracają za pomocą statusu operacji I/O.

Dodatkowa informacja o wciśnięciu bądź zwolnieniu klawisza SHIFT lub dowolnego innego klawisza (prócz BREAK, CONTROL i klawiszy konsoli) może być sprawdzana w rejestrze SKSTAT (53775, $D20F).

Pozostałe klawisze: patrz KBCODE i CONSOL.

0123456789ABCDEF
0LJ;F1F2K+*O PURETI-=
1VHELPCF3F4BXZ436ESC521
2,SPC.NM/INVREYTABTWQ
3907BKSP8<>FHDCAPSGSA

W modelu XEGS można odłączyć klawiaturę, a informację o tym uzyskać w rejestrze TRIG2 (53266, $D012). Wszystkie klawisze obsługiwane przez POKEY (łącznie z HELP-em i BREAK) są wtedy niedostępne. Dostępne są jedynie te występujące na panelu konsoli, a obsługiwane przez GTIA - START, SELECT, OPTION i RESET.

Linki

Personal tools