Newell Industries (rozszerzenie RAM)

From Atariki

Revision as of 16:05, 20 lut 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rozszerzenie pamięci do 256 KB dla komputerów XL i XE opracowane przez amerykańską firmę Newell Industries w 1985 roku.

Dodatkowa pamięć to 12 banków po 16k umieszczonych w obszarze $4000-$7FFF, tak jak w 130XE, i dokładnie tak samo sterowanych przez rejestr PORTB układu PIA. Różnicą w stosunku do 130XE jest brak możliwości oddzielnego zaadresowania dodatkowej pamięci przez CPU i ANTIC.

Dodatkowo pierwsze cztery banki (wartości PORTB $83,$87,$8B,$8F) są tożsame z ćwiartkami pamięci podstawowej i nie powinno się ich liczyć do rozmiaru pamięci rozszerzonej.

W późniejszym okresie Newell Industries opracowało jeszcze dwa rozszerzenia: do 1 MB i do 4 MB.

Zobacz też

Personal tools