Rejestry KMK/JŻ IDE

From Atariki

Revision as of 02:35, 20 gru 2020; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Procedura dostępu

Poniżej wymienione rejestry nie są dostępne wprost. Stają się dostępne po wybraniu urządzenia odpowiednim dla niego bitem w rejestrze PDVREG ($D1FF). System operacyjny komputera wykonuje to automatycznie przy każdym resecie (celem zainicjowania urządzeń) oraz przy odwołaniach do SIO (celem przeprowadzenia transferu danych). Jednak dostępu do rejestrów mogą potrzebować specjalistyczne programy narzędziowe (jak FDISK) i diagnostyczne.

 • Wyszukiwanie urządzenia odbywa się w pętli, która ma osiem przebiegów.
 • Za każdym przebiegiem ustawia się na 1 jeden bit rejestru-cienia PDVRS $0248 oraz rejestru PDVREG (najpierw bit 0, za następnym przebiegiem bit 1 itd.) kasując pozostałe (cień ustawiamy na wypadek, gdyby jakieś urządzenie PBI zgłosiło tymczasem przerwanie - jeśli przerwania są wyłączone, nie trzeba tego robić).
 • Po ustawieniu bitu trzeba skontrolować zawartość komórek $D803 i $D80B. Jeśli wartość ich jest równa odpowiednio $80 i $91, to znaczy, że aktywowane zostało jakieś urządzenie.
 • Jeśli w komórkach $D800-$D801 znajdują się kolejno wartości $28, $07, to aktywowanym urządzeniem jest interfejs KMK/JŻ IDE (lub IDE Plus 2.0).

Urządzenie odłącza się przez wpisanie zera do rejestru PDVREG ($D1FF) (oraz ewentualnie przedtem do cienia, jak powyżej).

Lista rejestrów

AdresEtykietaOpis
$D100DATA.HIStarszy bajt portu danych.
$D110DATA.LOMłodszy bajt portu danych.
$D111 (R)ERROR

Rejestr ERROR. Ustawiany na odpowiednią wartość, gdy bit 0 rejestru STATUS ma wartość 1:

 • bit 7 - Bad sector (ATA-1) lub zarezerwowany (ATA-2 i późniejsze)
 • bit 6 - Uncorrectable ECC error
 • bit 5 - Media Changed
 • bit 4 - ID not found
 • bit 3 - Media Change Requested
 • bit 2 - Aborted command
 • bit 1 - Track 0 not found
 • bit 0 - Data address mark not found

W trybie diagnostycznym rejestr ERROR przyjmuje następujące wartości:

ATA-1:

 • $01 - NO ERRORS
 • $02 - Formatter device error
 • $03 - Sector buffer error
 • $04 - ECC circuitry error
 • $05 - Controlling MPU error
 • $8x - Slave drive failed

ATA-2 i późniejsze:

 • $01 - Master passed, slave passed or not present
 • $00, $02-$7F - Master failed, slave passed or not present
 • $81 - Master passed, slave failed
 • $80, $82-$FF - Master failed, slave failed
$D111 (W)FEATURESRejestr używany przez niektóre komendy opcjonalne oraz przez komendę SET FEATURES, która wybiera tryby pracy specyficzne dla danego urządzenia (np. włącza i wyłącza cache itp.)
$D112SCOUNTLiczba sektorów do odczytu lub zapisu. 0 oznacza 256 sektorów.
$D113SNUM

W trybie CHS: numer sektora na ścieżce, który będzie zapisywany lub odczytywany. Zakres teoretycznie od 1 do 255, w praktyce od 1 do liczby określonej przez geometrię dysku.

W trybie LBA: bity 0-7 28-bitowego numeru sektora LBA.

$D114CYL.LO

W trybie CHS: młodszy bajt numeru cylindra.

W trybie LBA: bity 8-15 28-bitowego numeru sektora LBA.

$D115CYL.HI

W trybie CHS: starszy bajt numeru cylindra.

W trybie LBA: bity 16-23 28-bitowego numeru sektora LBA.

$D116SDH

Rejestr SDH:

 • bit 7 - zarezerwowany, równy 1
 • bit 6 - mode select (0 = CHS, 1 = LBA)
 • bit 5 - zarezerwowany, równy 1
 • bit 4 - drive select (0 = master, 1 = slave)
 • bity 3-0 - w trybie CHS: numer głowicy; w trybie LBA: bity 24-27 28-bitowego numeru sektora LBA

Według pierwotnych założeń bitami 7 i 5 wybierano rozmiar sektora (256, 512, 1024 lub 2048 bajtów). Stąd nazwa rejestru: SDH = Sector size, Device, Head.

$D117 (W)COMMANDRejestr do wpisywania komend kontrolera IDE. Oprogramowanie interfejsu używa następujących komend:
 • $10 - RECALIBRATE
 • $20 - READ SECTOR
 • $30 - WRITE SECTOR
 • $70 - SEEK
 • $90 - EXECUTE DIAGNOSTICS
 • $91 - SET DRIVE PARAMETERS
 • $EC - IDENTIFY DRIVE
$D117 (R)STATUS

Rejestr statusu:

 • bit 7 - Busy
 • bit 6 - Ready
 • bit 5 - Write fault (ATA-1), lub Device fault (ATA-2 i późniejsze)
 • bit 4 - Seek complete
 • bit 3 - Data request (DRQ)
 • bit 2 - Data corrected successfully
 • bit 1 - Index pulse
 • bit 0 - Error

Gdy bit 7 (BUSY) jest ustawiony, wszystkie inne bity tego rejestru oraz wartości wszystkich innych rejestrów ATA są nieokreślone.

$D11E (W)FIXDISK

Tzw. fixed disk control register. Używany jest głównie do zresetowania kontrolera.

 • bit 2 - SRST, ustawienie tego bitu na co najmniej 20 ms powoduje reset kontrolera
 • bit 1 - nIEN, Interrupt Enable (nie używany na Atari)
 • bit 0 - powinien być zawsze ustawiany na 0

Pozostałe bity są zarezerwowane.

$D11E (R)ALTSTATUSCień rejestru STATUS.

Zobacz też

Personal tools