Mapa pamięci

From Atariki

Jump to: navigation, search

"Mapa pamięci" to wyszczególnione i opisane obszary pamięci komputera, czyli do czego służy, co robi konkretna komórka, rejestr lub obszar pamięci. Najwięcej na ten temat napisał Wojciech Zientara w książkach wydawanych przez SOETO w latach 1988-1991. Wszystkie książki i ważniejsze publikacje prasowe zostały zgromadzone na stronie Archiwum TA:

Spis treści

Schemat pamięci Atari 400/800 i XL/XE

AdresRAMROMPorty I/O
$0000-$00FFStrona zerowaBrakBrak
$0100-$01FFStos 6502
$0200-$02FFStrona druga, wektory przerwań i inne zmienne OS
$0300-$03FFStrona trzecia, bloki DCB i IOCB, HATABS, wewnętrzne zmienne SIO, bufor drukarki
$0400-$047FBufor magnetofonu (128 bajtów); QMEG: zmienne
$0480-$057FObszar nie używany przez OS, zarezerwowany
$0580-$05FFBufor wyjściowy pakietu matematycznego
$0600-$06FFStrona szósta, zarezerwowana dla programów użytkownika
$0700-$1FFFDOS ($1FFF to jest maximum)
$2000-$3FFFWolna pamięć. Minimum pamięci RAM to 10k w Atari 800XL/65XE/130XE (system 1.02/1.03) oraz 16k w 1450XLD (system 2.03). Jeśli pamięci jest mniej, system nie startuje.
$4000-$7FFFWolna pamięć, w komputerach z rozszerzeniem RAM obszar przełączalnych banków pamięciDodatkowo pod $5000-$57FF może zostać włączony SELF TEST (tylko w serii XL/XE). Fizycznie jest on częścią OS ROM "przysłoniętą" rejestrami I/O w obszarze $D000-$D7FF.
$8000-$9FFFWolna pamięćObszar cartridge B
$A000-$BFFF Obszar cartridge A
  • Cartridge zewnętrzny
  • Wewnętrzny cartridge Atari BASIC (tylko XL/XE, oprócz 1200XL)
$C000-$CBFFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE).

W komputerach serii 400/800 jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u.

Sygnatura XL OS (tylko XL/XE)Pod adresem $CFFF (w rzeczywistości, z powodu niepełnego dekodowania na 400/800, $CFC0-$CFFF) znajduje się rejestr kontrolny rozszerzenia pamięci Axlon.
$CC00-$CFFF Międzynarodowy zestaw znaków (tylko XL/XE), zob. ATASCII
$D000-$D0FF
  • Brak w 400/800
  • Niedostępne 2 KB RAM w XL/XE
  • Brak w 400/800
  • Niedostępne 2 KB OS ROM (SELF TEST) w XL/XE
$D100-$D1FF Rejestry PBI (tylko w serii XL/XE)
$D200-$D2FF
$D300-$D3FF
$D400-$D4FF Rejestry ANTIC-a
$D500-$D5FF Rejestry cartridge'y
$D600-$D6FFObszar przeznaczony dla PBI (tylko w serii XL/XE)
$D700-$D7FFObszar przeznaczony dla PBI (tylko w serii XL/XE)
$D800-$DFFF Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE). W czasie wymiany danych z nowym urządzeniem zastępowana przez ROM PBI. Brak
$E000-$E3FFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE)Standardowy zestaw znaków
$E400-$FFFF Drugi blok OS ROM:

Dodatkowa pamięć 65C816 w karcie Rapidus Accelerator

AdresRAMROMPorty I/O
$000000-$00FFFF4x16 KB fast RAM-u możliwe do użycia zamiast pamięci ulokowanej na płycie głównej.BrakBrak
$010000-$07FFFFObszar 448 KB fast RAM-u. W pierwszych 256 bajtach ($010000-$0100FF) możliwe jest zmirrorowanie strony zerowej.
$080000-$0FFFFFObszar opcjonalnie zajęty przez 512 KB fast RAM-u (niektóre karty mają w tym miejscu 512 KB SD-RAM-u).
$100000-$7FFFFFLiniowy SD-RAM (7 MB)
$800000-$BFFFFFObszar bankowanego SD-RAM-u: 4 MB podstawowe + 4x4 MB w bankach
$C00000-$EFFFFFLiniowy SD-RAM (3 MB)
$F00000-$F7FFFFBrak Fast ROM: Rapidus BIOS + Rapidus OS
$F80000-$FEFFFF
Obszar zarezerwowany
$FF0000-$FFFFFFBrakBrak Obszar I/O

Dodatkowa pamięć 65C816 w karcie Antonia 4 MB

AdresRAMROMPorty I/O
$010000-$2FFFFF3008 KB RAM-u dostępne lub nie w zależności od konfiguracji kartyBrakBrak
$030000-$3FFFFF1 MB RAM-u dostępne lub nie w zależności od konfiguracji karty
$400000-$FFFFFF
Brak

Zobacz też

Personal tools