S2:

From Atariki

Revision as of 13:09, 15 lut 2013; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Napisany w 2009 roku przez KMK sterownik (driver) urządzenia graficznego CIO dla VBXE. Podstawową intencją stworzenia programu było udostępnienie części funkcji VBXE (głównie nowych trybów graficznych) dla języków programowania, głównie Atari BASIC-a, a tym samym użytkowników, którzy nie znają asemblera i/lub nie są zaznajomieni z architekturą sprzętową VBXE. Stąd w archiwum przykłady użycia napisane w Turbo BASIC XL.

W trakcie pisania okazało się, że użyteczność sterownika jest większa niż początkowo zakładana, i że może on udostępnić podstawowy zestaw funkcji przydatnych np. niezależnym od konkretnego układu wizyjnego programom użytkowym, w rodzaju np. edytorów tekstu. Idea (niezbyt rewolucyjna) jest taka, żeby program aplikacyjny można było dostosować do pracy z każdym (nawet jeszcze nieznanym) urządzeniem peryferyjnym przez wymianę samego sterownika.

"S2:" definiuje siedem trybów graficznych:

  • 0 - identyczny z trybem 1, numer zarezerwowany dla konsoli (czyli urządzenia "E:")
  • 1 - uniwersalny tryb znakowy (dla VBXE: 80x24 w 2 kolorach na znak)
  • 2 - tryb graficzny 160x192 w 256 kolorach
  • 3 - tryb graficzny 320x192 w 256 kolorach
  • 4 - tryb graficzny 640x192 w 16 kolorach
  • 5 - tryb znakowy jak tryb nr 1, ale 80x25
  • 6 - tryb znakowy zgęszczony, 80x30
  • 7 - tryb znakowy zgęszczony, 80x32

Tryb znakowy odróżnia się od zwykłego trybu tekstowego tym, że nie przewiduje wykonywania znaków kontrolnych (oprócz ASCII 125, tzn. wyczyszczenia ekranu, co jest jednak początkowo zablokowane) ani automatycznego skrolowania po wyjściu kursora z najniższego wiersza ekranu itp. Działa więc mniej więcej tak samo, jak tryby graficzne. Tryby "zgęszczone" używają znaków o matrycy 8x7, poza tym działają tak samo, jak zwykły tryb tekstowy (tzn. tryb nr 1).

Do tego mamy zestaw poleceń specjalnych (tzw. XIO) umożliwiających przeskrolowanie dowolnie wybranej porcji wierszy trybu znakowego o jeden wiersz w górę lub w dół, wyczyszczenie wskazanego wiersza, odczyt i zapis palety w trybach graficznych itp. Wszystko to jest dokładnie opisane w pliku tekstowym zawartym w archiwum dystrybucyjnym.

Sterownik istnieje tylko w formie bezpośrednio ładowalnej spod SpartaDOS X, użytkownicy innych DOS-ów muszą posłużyć się oddzielnym programem ładującym (załączonym w archiwum).

Programy korzystające z tego sterownika

Download

Personal tools