Scena

From Atariki

Revision as of 13:06, 20 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Scena/demoscena - jest to nieformalna grupa ludzi skupionych wokół jakiegoś tematu, tu: komputera firmy Atari ("scena Atari"). Członkowie atarowskiej sceny, czyli scenowcy, utrzymają ze sobą kontakt (snail)mailowy, dyskutują na wspólnym forum (Atari.area) i spotykają się cyklicznie na zlotach i tam prezentują swoje osiągnięcia w konkursach.

Na scenie istnieje ścisły podział wśród uczestniczących w niej ludzi, którzy skupieni są w różnych grupach - wedle uzdolnień i zainteresowań są to koderzy, graficy, muzycy i swaperzy a czasem także organizerzy grupowi. Grupy wydawały, bądź wciąż wydają magazyny dyskowe, a do tego potrzeba ludzi zapełniających je ciekawą treścią, stąd pojawili się również tzw.text-writerzy.

Scena tworzy się zwykle wokół różnych popularnych komputerów domowych i tak możemy mówić o scenie amigowskiej (pierwsza wielka scena od czasów Amigi 500), commodorowskiej (C64), pecetowej (IBM PC i klony) czy nawet konsolowej (GBA, PSX).

Inne, istniejące sceny to np. crack/warez-scena czy scena muzyczna (wedle gatunków muzycznych)

Zobacz też

http://pl.wikipedia.org/wiki/Demoscena


Poniżej widać uproszczoną mapę sytuacyjną polskiej sceny małego Atari z okresu jej rozkwitu (rok 1996):

Grafika:SCENA_PL-1996.jpg

(Pewne dane są uproszczone, gdyż czasem ludzie z jednej grupy bywali "rozsiani" po całym kraju).

Personal tools