BINARY SAVE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca na zapis zawartości pamięci do pliku binarnego DOS-u.

Dostępność: SpartaDOS, Real.DOS (brak w SpartaDOS X i BW-DOS)

Składnia BASIC-a: XIO 41,#iocb,x1,x2,"Dn:filename.ext addr1 addr2"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #41
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #x1
  sta icax1,x
  lda #x2
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • n - numer stacji dysków
 • x1 - może mieć wartość $08 (utworzenie nowego pliku) lub $09 (dopisanie nowej porcji danych do istniejącego pliku)
 • x2 - $00 powoduje zapis sygnatury $FFFF przed nagłówkiem, $80 powoduje wygenerowanie nagłówka bez sygnatury
 • addr1 - adres pierwszego bajtu danych do zapisu, podany w postaci cyfr hex (bez poprzedzającego znaku "$")
 • addr2 - adres ostatniego bajtu danych do zapisu, podany w postaci jak wyżej.
 • fname - adres specyfikacji dysku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools