CASA Turbo Tape

From Atariki

Jump to: navigation, search

System "Turbo Tape" Holenderskiej firmy CASA powstał w 1985 roku i był systemem pozwalającym na przyśpieszenie wczytywania programów zapisanych na kasetach w formacie BOOT. Było to rozwiązanie czysto programowe - cały system sprowadza się do programu kopiującego umożliwiającego wczytanie do jego bufora programu, który chcemy poddać konwersji a następnie zapisania programu już w nowym formacie.

Program prezentuje się następująco (czołówka oraz menu główne):

grafika:Casa_turbo_tape_intro.png grafika:Casa_turbo_tape_menu.png

Obsługa programu jest banalnie prosta i sprowadza się do trzech aktywnych w menu klawiszy:

  • wciśnięcie klawisza "L" pozwala załadować program z magnetofonu do pamięci, który chcemy poddać konwersji. Program musi być typu "BOOT".
  • wciśnięcie klawisza "S" pozwala zapisać wczytany wcześniej program już w formacie turbo.
  • wciśnięcie klawisza "E" spowoduje zakończenie pracy z programem.

Po pojawieniu się czołówki, należy wcisnąć klawisz START aby przejść do menu głównego programu. I jeszcze mała uwaga dotycząca opcji "L", czyli wczytywania. Program nie sprawdza czy faktycznie wczytujemy do niego program w formacie BOOT. W razie pomyłki i próby wczytania programu w innym formacie nie zostaniemy o tym poinformowani. Jednakże próba zapisu programu w złym formacie spowoduje zapis bezsensownych danych.

Na przyśpieszenie transmisji w przypadku tego programu składają się dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest zapis programu z wyższą niż standardowe 600 bodów częstotliwością (w tym przypadku 860 bodów). To rozwiązanie było stosowane już we wcześniejszych rozwiązaniach, bowiem procedura odczytu z taśmy zawarta w systemie operacyjnym pozwala na odczyt z częstotliwością do ok. 900 bodów. Drugą nietypową i ciekawą rzeczą w przypadku tego systemu jest zapis danych wyjściowych w jednym długim bloku, bez żadnych przerw między rekordami. Program dokłada do zapisywanego programu specjalny 2-rekordowy loader, umożliwiający odczyt danych zapisanych w jednym długim rekordzie.

Na chwilę obecną można założyć, iż był to pierwszy tego typu program umożliwiający zapis danych w jednym długim bloku. Podobnym, jednak o wiele bardziej zaawansowanym systemem bazującym między innymi na długich blokach był system Turbo 2600 firmy "Szok" ze Świebodzina.

Program można pobrać stąd.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools