CIN (program)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Cin.png

Champions' INterlace. Edytor graficzny napisany w połowie lat 90-tych przez LBSa. Służy do podkolorowywania obrazków z wykorzystaniem techniki interlace. Program pozwala wczytywać całoekranowe obrazki w formacie MIC a zapisuje w swoim - CIN oraz CCI(skompresowany). Osobliwością CIN jest to, że miesza ze sobą tryb 15 z 11-tym. Otrzymany obraz ma więcej kolorów (wybór praktycznie z całej palety atarowskiej), lecz odbywa się to kosztem uciążliwego migotania. Mimo tego, był i ciągle bywa używany przez grafików. Po raz pierwszy CIN został użyty w 1995 r. przez Dracona (grafika "The Sun").

Personal tools