GET DISK INFO

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi odczytać podstawowe parametry dyskietki.

Dostępność: SpartaDOS, Real.DOS, BW-DOS, SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: (brak, funkcja niedostępna z BASIC-a)

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #47
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #<buf
  sta icbufl,x
  lda #>buf
  sta icbufl+1,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • fname - adres specyfikacji dysku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).
 • buf - adres bufora danych. Musi mieć co najmniej 17 bajtów.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

W przypadku powodzenia, bufor będzie zawierał następujące wartości:

 • +$00 - numer wersji formatu dyskietki, $xy = x.y (1 bajt)
 • +$01 - zakodowana wielkość sektora logicznego: $00 - 256 bajtów, $01 - 512 bajtów, $80 - 128 bajtów (1 bajt)
 • +$02 - całkowita liczba sektorów logicznych dyskietki (2 bajty)
 • +$04 - bieżąca liczba wolnych sektorów logicznych dyskietki (2 bajty)
 • +$06 - nazwa dyskietki (8 znaków ASCII)
 • +$0e - numer sekwencyjny dyskietki (1 bajt)
 • +$0f - numer losowy dyskietki (1 bajt)
 • +$10 - status zabezpieczenia dyskietki funkcją LOCK DISK, pod SpartaDOS X nieużywany, zawsze $00 (1 bajt)
Personal tools