Indus GT

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Indusgt_front.jpg

Stacja dysków 5.25" produkowana przez Indus Systems, a później przez Future Systems od 1983 roku. Oparta jest na mechanizmie Tandon TM50-1. Niektóre egzemplarze Indus GT mają napęd z charakterystycznym kluczykiem "zsuwanym" do dołu (a nie przekręcanym). Na etapie projektowania stację określano nazwą "WART" od "Wonderful Atari Rotating Thing". Później skrót ten stosowano tylko jako określenie płyty głównej.

Oprócz wersji dla Atari 8-bit produkowane były też wersje dla Apple II i Commodore 64.

Klon stacji Indus GT o nazwie LDW Super 2000 był sprzedawany w Europie, zapewne na licencji, przez firmę LDW. Stacja różni się zastosowaniem innego mechanizmu oraz szczegółami konstrukcji.

Spis treści

Charakterystyka ogólna

Grafika:Indusgt_back.jpg

 • mikroprocesor Z80/4 MHz, 4k ROM, 2k RAM (rozszerzalne do 64k)
 • kontroler FDC WD2797 (rzadziej WD1772/1770, zob. niżej)
 • jednostronna, pojedyncza gęstość (SD, 90 kB)
 • jednostronna, rozszerzona gęstość (ED, 130 kB)
 • jednostronna, podwójna gęstość (DD, 180 kB)
 • dwa porty SIO
 • możliwość pracy jako D1-D4.
 • szybkości transmisji:

Firmowe oprogramowanie wewnętrzne stacji (ROM) występuje w kilku wersjach. Wcześniejsze egzemplarze zawierały wadliwe wersje 1.00 i 1.10, które m.in. nie obsługiwały poprawnie rozszerzonej gęstości. W ostatniej wersji 1.20 poprawiono wcześniejsze błędy.

Płyta główna i oprogramowanie są przystosowane do obsługi kontrolerów WD177x, lecz najprawdopodobniej w produkcji stosowano wyłącznie FDC WD2797 [1].

Funkcje klawiszy i wyświetlacza

Na wyświetlaczu stacja podaje niektóre parametry pracy oraz informacje o stanie transmisji. Normalnie (po włączeniu zasilania) jest tam numer ścieżki, na której aktualnie znajduje się głowica.

Gdy naciśnięty zostanie przycisk "DRIVE", numer ścieżki zostaje zastąpiony informacją o numerze, jaki ma stacja (lewe pole wyświetlacza, cyfry z zakresu od 1 do 4) oraz aktualnej gęstości (prawe pole wyświetlacza, litery: A - gęstość pojedyncza, b - podwójna, C - średnia).

W razie wystąpienia jakichś kłopotów, albo gdy użytkownik nacisnął klawisz "ERROR", na wyświetlaczu pojawia się informacja o statusie transmisji. Składa się ona z kodu literowego i cyfry, jak następuje:

 • Lewe pole wyświetlacza, litery: G - błąd czytania danych, P - błąd podczas zapisu danych, F - błąd formatowania
 • Prawe pole wyświetlacza, cyfry: 3 - błąd transmisji, 4 - błędna suma kontrolna, 5 - nie znaleziono sektora, 7 - dysk zabezpieczony przed zapisem (okienko dysku zaklejone), 9 - błąd weryfikacji

Kod "E-" oznacza, że wszystko jest OK.

Naciśnięcie klawisza "DRIVE", gdy wciśnięty jest klawisz "TRACK" spowoduje natychmiastową analizę włożonej dyskietki i odpowiednie ustalenie gęstości stacji.

Dodatkowo po załączeniu zasilania, w czasie inicjowania stacji przeprowadzane są testy diagnostyczne niektórych jej elementów. Rozpoczynają się od kontroli działania podstawowych rejestrów Z80. Dalsze testy są sygnalizowane na wyświetlaczu literą "C" z odpowiednim numerem, tj:

 • 0 - test sumy kontrolnej ROM
 • 1 - szybki test pamięci RAM
 • 2 - test rejestrów indeksowych procesora Z80
 • 3 - test kontrolera FDC.

Testy te przebiegają dość szybko, więc trudno dostrzec zmiany na wyświetlaczu. gdy wszystko przebiega prawidłowo. Litera "H" (Halt) oznacza błąd wykryty podczas testu i powoduje zatrzymanie działania stacji.

Po połączeniu pinów 1,2,7 oraz 3,5,10 w łączu SIO i jednoczesnym naciśnięciu klawiszy "TRACK", "ERROR" i "DRIVE TYPE" przy włączaniu stacji przeprowadzane są dodatkowe testy o kodach:

 • 4 - test interfejsu szeregowego
 • 5 - test systemu przerwań
 • 6 - rozszerzony test pamięci RAM.

CP/M i RAM Charger

Dla stacji Indus GT istnieje rozszerzenie pamięci zwane RAM Charger. Z jego wykorzystaniem możliwe jest załadowanie do stacji i uruchomienie na niej systemu Indus CP/M 2.2, Atari spełnia wtedy funkcję terminala [2]. Załadowanie CP/M z dyskietki systemowej zatytułowanej "CP/M Boot Disk" następuje po włożeniu jej do stacji i jednoczesnym wciśnięciu klawiszy "DRIVE TYPE" i "ERROR". Ta kombinacja klawiszy jest rozpoznawana tylko przez stację wyposażoną w ROM w wersji 1.20.

Pamięć rozszerzenia RAM Charger jest również używana przez program SuperSynchromesh do buforowania sektorów. W tym trybie stacja wyświetla napis "BF" na wyświetlaczu.

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools