SYS

From Atariki

Jump to: navigation, search

W Atari 8-bit nie ma standardu plików z rozszerzeniem .SYS, choć traktuje się takie pliki jako systemowe, tzn. ładowane przez system, względnie będące rozszerzeniem systemu. Pod względem struktury pliki z rozszerzeniem SYS są najczęściej standardowymi plikami programów wykonywalnych (COM), ale nie jest to żelazna reguła (np. w SpartaDOS X plik CONFIG.SYS jest plikem tekstowym).

Stosowanie rozszerzenia "SYS" można wytłumaczyć, gdy zachodzi potrzeba wstępnej konfiguracji z pominięciem procesora komend DOS-u. Przykładowym scenariuszem może być kolejka DOS 2.5: bootowanie DOS > automatyczne uruchomienie pliku np. RAMDISK.SYS (nakładka sterownika D: obsługująca RAMDYSK) > właściwy procesor komend DOS-u (np. DUP.SYS). I taki wyjątek, czyli automatyczne uruchomienie programu przez rozpoczęciem interakcji z użytkownikiem, jest najczęstszym zastosowaniem takiego rozszerzenia.

Wadą takiego rozwiązania (stosowanego przez większość DOS-ów w ośmiobitowym Atari) jest na ogół niemożność automatycznego uruchomienia wielu programów po kolei (sterowników, nakładek na system, rezydentnych aplikacji) przed startem właściwego procesora komend.

Tej wady pozbawione są m.in. SpartaDOS, DOS XL, DOS 2.5 z CP. Zawierają one obsługę plików wsadowych, możliwe jest więc wstępne załadowanie wielu sterowników, rozszerzeń czy nakładek przed lub po starcie procesora komend. W tym kontekście staje się zrozumiałe stosowanie rozszerzenia SYS dla odróżnienia wspomnianych plików rozszerzających możliwości systemu od plików programów aplikacyjnych (COM i EXE).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools