SYSVBL

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

SYSVBL

Systemowa procedura obsługi przerwania synchronizacji pionowej (VBL). Znajduje się w pamięci ROM, punkt wejścia w tablicy skoków jest pod $E45F. Normalnie uruchamiana jest przez procedurę wstępną obsługi NMI, która w tym celu wykonuje skok pośredni przez wektor VVBLKI ($0222-$0223).

SYSVBL dzieli się na dwie fazy, pierwszą, krótką, wykonywaną zawsze (gdy przerwania NMI w ogóle są włączone, a wektor VVBLKI nie zmieniony), oraz drugą, dłuższą, wyłączaną automatycznie przez OS - flagą CRITIC - przy operacjach "krytycznych czasowo" (czyli podczas komunikacji przez port szeregowy albo równoległy, patrz SIO) i podczas obsługi IRQ (co sygnalizowane jest ustawioną flagą I zapisanego na stosie rejestru znaczników).

Faza I

  1. Wartość liczników czasu rzeczywistego [$0012-$0014] jest zwiększana o jeden.
  2. Sprawdzany jest stan zmiennych obsługujących tzw. tryb przyciągania uwagi (attract mode).
  3. Timer 1 jest zmniejszany o jeden, a po dojściu do zera wywoływana jest procedura jego obsługi.

Faza II

  1. Rejestry sprzętowe zapisywane są wartościami ze swoich cieni.
  2. Timer 2 jest zmniejszany o jeden.
  3. Timery 3, 4 i 5 są zmniejszane o jeden.
  4. Licznik autorepetycji klawiszy zostaje zmodyfikowany.
  5. Licznik czasu następnego odczytu z klawiatury jest zmniejszany o jeden.
  6. Następuje odczyt stanu dżojstików oraz wiosełek i umieszczenie odczytanych wartości w odpowiednich komórkach pamięci RAM.

Zakończenie procedury SYSVBL następuje przez skok do EXITVBL.

EXITVBL

Systemowa procedura powrotu z przerwania synchronizacji pionowej (VBL). Znajduje się w pamięci ROM, punkt wejścia w tablicy skoków jest pod $E462, wskazuje ją też wektor VVBLKD $0224. Skok przez ten wektor następuje tylko wtedy, kiedy włączona jest druga faza SYSVBL (czyli przeważnie). Kiedy jest wyłączona, EXITVBL jest wywoływana bezpośrednio, z pominięciem wektorów.

Personal tools