Simius GTIA Fixer

From Atariki

Jump to: navigation, search

Metoda naprawy wady typu pierwszego w układzie GTIA, opracowana przez Simiusa.

Wady samego układu nie da się usunąć, ale można ją unieszkodliwić przy użyciu stosunkowo prostego układu tak, że obraz wraca do normy, zarówno w trybach wielokolorowych (Graphics 9, Graphics 10, Graphics 11), jak i w hiresie. Dyskusję na ten temat można poczytać tutaj.

Grafika:Gtiabugfix2.jpg

Nazwę zaproponował Sikor.

Personal tools