Graphics 10

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.10

Dziesiąty tryb graficzny w numeracji Atari OS. Składa się z 192 linii trybu ANTIC $0F, tak samo jak Graphics 8, Graphics 9 i Graphics 11. Dlatego mówi się, że jest to tryb GTIA, gdyż z punktu widzenia układu ANTIC jest to Graphics 8, a dopiero ingerencja w rejestr GTIA GTIACTL (zwany również GPRIOR) zmienia interpretację danych obrazu.

  • Liczba kolorów: 9 (niezależnych), z palety 128.
  • Rozdzielczość pozioma: 80 pikseli, w zależności od szerokości ekranu (DMACTLS) także 64 lub 96.
  • Rozdzielczość pionowa: 192 linie, maksymalnie 239 linii (co uzyskuje się modyfikując Display List)
  • Proporcje piksela: 4x1

Cień rejestru GTIA GTIACTL to GTIACTLS, wpisanie do niego wartości $80 spowoduje włączenie trybu 10. Mimo że na każdy piksel przypadają wtedy 4 bity, nie da się uzyskać 16 kolorów, ponieważ GTIA ma tylko 9 rejestrów koloru. Oto wartości pikseli i odpowiadające im rejestry kolorów:

Co ciekawe, numer tego trybu graficznego był uwzględniony od najwcześniejszej wersji Atari OS z komputerów Atari 400 i 800, mimo że tylko ostatnie modele tej serii miały wbudowany GTIA - na obecnym w większości modeli CTIA uzyskanie tego trybu nie jest możliwe.

Ekran w tym trybie zajmuje 40*192=7680 ($1E00) bajtów. Bajt pamięci ekranu zawiera 2 piksele ponieważ każdy z nich kodowany jest czterema bitami i wyznacza rejestr koloru używany do wyświetlenia barwy na ekranie.

Tryb ten nie jest zbyt dobrze oprogramowany. Sztandarowym przykładem wykorzystania go w grze może być Strictly Gone Bananas. Ze znanych edytorów obsługuje go tylko RAMbrandt.

Linie obrazu w tym trybie są przesunięte względem trybów 9 i 11 o cykl koloru (pół piksela trybu GTIA) w prawo.

Personal tools