XLFriend

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Xlfriend.png

Program wchodzący w skład pakietu Quick Assembler. XL Friend (w skrócie XLF) jest rezydentną nakładką instalującą w systemie zestaw czterech aplikacji:

  • prosty edytor tekstów
  • tabela kodów ekranowych, ASCII i klawiatury
  • kalkulator dla liczb 0-65535
  • monitor pamięci

Nakładka wspomaga pracę programisty oferując możliwość wywołania w dowolnym momencie w/w programów.

Spis treści

Autorzy

Wymagania

Działa tylko na komputerach XL/XE (używa klawisza Help i funkcji XL OS dot. mapowania klawiatury). Pracuje pod kontrolą DOS 2.5 z CP. Część główna wykorzystuje pamięć poniżej ROM, relokując się w najniższy obszar ustawiając odpowiednio wskaźnik MEMLO. Ponowne załadowanie XLF powoduje odinstalowanie nakładki, o ile nie są obecne inne nakładki załadowane po XLF.

Zimny start nie powoduje usunięcia XLF z pamięci, zatem ponowne załadowanie nakładki w celu jej instalacji trwa krócej, gdyż nie wczytuje całego XLF-a.

Klawiszologia

  • Help - pomoc do programu
  • Control + Shift + 1 - aktywacja notatnika,
  • Control + Shift + 2 - aktywacja tabeli kodów,
  • Control + Shift + 3 - aktywacja kalkulatora,
  • Control + Shift + 4 - aktywacja monitora pamięci
  • Control + -/=/+/* - zmiana położenia programu na ekranie

Bibliografia

Personal tools