AUTO

From Atariki

Revision as of 12:47, 1 maj 2024; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Katalog z którego TOS po starcie wczytuje pliki wykonywalne przed uruchomieniem GEMu. W przypadku większej ilości programów ważna staje się kolejność wykonywania plików. Programy wykonywane są w kolejności ich fizycznej pozycji w katalogu. Do jej zmiany niezbędny jest odpowiedni program.

Kolejność wykonywania plików ma znaczenie szczególnie w przypadku kart turbo. W niektórych przypadkach jest wręcz nieodzowna ponieważ nieodpowiednia kolejność może powodować konflikty i zawieszanie się systemu przy starcie. Również programy usprawniające dostęp do dysku, takie jak krytyczne łatki systemu, m.in. zwiększające wielkość cache'u (CACHEXXX.PRG, POWERDOS.PRG) czy bufory katalogu dysku (FOLDRXXX.PRG), muszą być wykonywane w pierwszej kolejności.

W zależności od systemu istnieją mniej lub bardziej sztywno wypracowane zasady kolejności uruchamiania programów.

Programy do edycji i zarządzania AUTO

  • AUTOSTART - program, który umożliwa sortowanie plików w skrypcie
  • AUTOSORT - program do ustawiania kolejności plików w katalogu AUTO
  • XBOOT - program do zarządzania konfiguracją TOS'a w czasie boot'owania (natychmiast po włączeniu komputera), pozwala na włączanie i wyłączanie akcesoriów .ACC, paneli .CPX, rozszerzeń i łat uruchamianych z katalogu AUTO, zmiany kolejności uruchamiania plików w AUTO i wielu innych opcji

Źródło powstania i przeznaczenie

Ciekawostką jest fakt, że funkcjonalność katalogu AUTO powstała z konieczności. Wskutek pośpiechu tworzenia pierwszych wersji TOS'a, zdecydowano się na rozdzielenie najbardziej krytycznych i podstawowych funkcji systemu, realizowanych przez GEMDOS i LineA, od tych które są niezbędne później przy tworzeniu interface użytkownika - takich jak m.in. AES i VDI - których stworzenie było o wiele bardziej czasochłonne. Dzięki temu również umożliwiono pominięcie inicjacji tych wyższych funkcji i zaoszczędzenie cennej pamięci - co było ważne, bo pierwsze modele Atari ST miały tylko 256KB pamięci RAM. Stąd też wiele gier korzysta albo z katalogu AUTO, albo z funkcji boot-sector'a, żeby zaoszczędzić pamięć, którą zająłby Desktop i pamięć zainicjowana na potrzeby graficznego interfejsu użytkownika.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools