Raster Music Tracker

From Atariki

Jump to: navigation, search

Program działający w środowisku MS Windows umożliwiający tworzenie 4- jak i 8-kanałowych (Stereo) modułów dla ośmiobitowego Atari przy wykorzystaniu bibliotek emulujących układy 6502 i POKEY. Autorem jest Raster/C.P.U.. Program pozwala na tworzenie dosyć zaawansowanych instrumentów, które użyć można następnie w muzyce lub efektach specjalnych. W pakiecie znajdziemy również gotowe procedury odtwarzające, wraz ze źródłami. Obecnie najbardziej rozpowszechniony na scenie. Po śmierci autora RMT, program nie został zapomniany, ale kilka osób ulepsza/poprawia jego funkcje, m.in. VinsCool. Ostatnia wersja programu to 1.34 i od tej wersji program stał się 'open source'.


rmt1.gif

Linki


Zobacz też

Personal tools