Rejestry Multi I/O

From Atariki

Revision as of 22:47, 10 kwi 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Procedura dostępu

Poniżej wymienione rejestry dostępne są zawsze, gdy Multi I/O jest podłączone do komputera - rejestr PDVREG ($D1FF), teoretycznie służący do wyboru konkretnego urządzenia PBI, służy w Multi I/O tylko jako rejestr wyboru banku ROM-u, jaki ma się pojawić w obszarze ROM-u PBI. System operacyjny komputera wybiera je automatycznie przy każdym resecie (celem zainicjowania urządzeń) oraz przy odwołaniach do SIO (celem przeprowadzenia transferu danych).

Lista rejestrów

AdresEtykietaOpis
$D1C0 (R)ACIA RECEIVEPort wejściowy układu ACIA.
$D1C0 (W)ACIA TRANSMITPort wyjściowy układu ACIA.
$D1C1 (R)ACIA STATUSRejestr statusu ACIA:
 • bit 7 = 1 - IRQ wystąpiło
 • bit 4 = 1 - rejestr wyjściowy jest opróżniony (= wpisany poprzednio bajt wysłano)
 • bit 3 = 1 - rejestr wejściowy jest pełny (= przysłany bajt jest gotowy do odebrania)
 • bit 2 = 1 - przepełnienie bufora wejściowego (serial overrun)
 • bit 1 = 1 - framing error
 • bit 0 = 1 - błąd parzystości

Odczyt kasuje stan IRQ.

$D1C1 (W)ACIA RESETReset układu ACIA. Zapisywana wartość jest obojętna.
$D1C2ACIA COMMANDRejestr komend układu ACIA.
$D1C3ACIA CONTROLRejestr kontrolny układu ACIA.
$D1E0 (R)SCSI RESETReset magistrali SCSI.
$D1E0 (W)MIORAMBity 15-8 adresu pamięci widocznej pod $D600.
$D1E1DATARejestr danych.
$D1E2 (R)GPIORejestr wejściowy ogólnego przeznaczenia:
 • bit 7 = 1 - SASI REQ-
 • bit 6 = 1 - drukarka zajęta
 • bit 5 = 1 - SASI BUSY-
 • bit 4 = 0 - błąd drukarki
 • bit 3 - zarezerwowany
 • bit 2 = 1 - SASI I/O-
 • bit 1 = 1 - SASI MSG-
 • bit 0 = 1 - SASI C/D-

Odczyt kasuje sygnał RST-

$D1E2 (W)GPIORejestr wyjściowy ogólnego przeznaczenia:
 • bit 7 = 1 - włączenie przerwań IRQ pochodzących z Multi I/O
 • bit 6 = 1 - ustawienie linii STROBE-
 • bit 5 = 1 - włączenie dostępu do wewnętrznego RAM-u przez "okno" pod $D600-$D6FF
 • bit 4 = 1 - ustawienie linii SEL-

Bity 3-0 odpowiadają bitom 19-16 adresu wewnętrznej pamięci RAM Multi I/O (lub inaczej, numerowi banku 64k tej pamięci).

$D1E3 (R)MIO CTRLRejestr-cień PDVINT ($D1FF):
 • bit 4 = 1 - Multi I/O zgłasza IRQ
 • bit 3 = 1 - IRQ sygnalizuje, że drukarka jest zajęta
 • bit 2 = 1 - linia CTS portu RS-232
 • bit 1 = 1 - linia DSR portu RS-232
 • bit 0 = 1 - linia DCD portu RS-232

Pozostałe bity są zarezerwowane i równe 0.

$D1E3 (W)MIO CTRLRejestr-cień PDVREG ($D1FF):
 • bit 5 = 1 - bank nr 1 programu SETUP
 • bit 4 = 1 - bank ze sterownikami drukarki (P:) i RS-232 (R:)
 • bit 3 = 1 - bank nr 2 programu SETUP
 • bit 2 = 1 - bank interfejsu dyskowego SIO

Pozostałe bity są zarezerwowane.

Zobacz też

Personal tools