Sygnatura XL OS

From Atariki

Jump to: navigation, search

Obszar w ROM-ie komputerów XL/XE zawierający dane na temat numeru wersji i daty rewizji systemu operacyjnego (XL OS-u):

Adres Nazwa Opis
$C002 D1 D2 Revision date, data w formacie DDMMYY, zakodowana w BCD (np. $10,$05,$83 = 10 maja 1983)
$C003 M1 M2
$C004 Y1 Y2
$C005 Option byte Zarezerwowany
$C006 A1 Part number, w formacie AANNNNNN, gdzie A to znaki ASCII a N to cyfry w BCD
$C007 A2
$C008 N1 N2
$C009 N3 N4
$C00A N5 N6
$C00B Revision number Numer rewizji, zakodowany binarnie (np. $3B = 59)

Ponieważ w 1200XL system operacyjny był na dwóch 8-kilobajtowych kościach ROM, w standardowym OS-ie Atari powyższa sygnatura jest powtórzona w obszarze $FFEE-$FFF7. Obie sygnatury różnią się polem oznaczonym tu jako Option byte - w drugiej jest to Hardware Product Identifier, którego poszczególne wartości mają identyfikować typ komputera:

  • $01 - 1200XL
  • $02 - pozostałe modele

Adresy drugiej sygnatury pokrywają się z obszarem wektorów przerwań procesora 65C816. W związku z tym w systemach dedykowanych temu procesorowi (DracOS, Turbo-816 OS) sygnatura z drugiego bloku ROM została usunięta.

Bibliografia

Zobacz też

Personal tools