W:

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Handler_o.png

Handler (sterownik) instalujący system okienek tekstowych (W: od windows). Współpracuje z Atari BASIC, Turbo BASIC XL pod kontrolą DOS 2.5 z CP, MyDOS.

Urządzenie W: umożliwia wyświetlenie wielu okien tekstowych o dowolnym rozmiarze z możliwością poruszania się wewnątrz przy pomocy kursora. Przy wyjściu z okna zwracana jest zawartość ekranu pod nim. Dodatkowo przekazywane jest położenie kursora lub informacja o wyjściu przez klawisz ESC (brak wyboru). Obsługa kursora możliwa jest za pomocą standardowych kombinacji klawiszy lub tylko klawiszami kursora.

Sterownik daje możliwość wyświetlania okien w negatywie, zmianę grafiki (7 rodzajów okien) oraz ładowanie dowolnych czcionek. Obsługuje polskie znaki. Pracuje w trybie tekstowym Graphics 0.

Deinstalację sterownika można przeprowadzić przez proste usunięcie z tablicy HATABS wpisu o urządzeniu W:.

Zobacz też

Personal tools