ANTIC 3

From Atariki

Jump to: navigation, search

Tryb który nie ma odpowiednika w trybach Atari OS (ANTIC $03). Tryb tekstowy, podobny do Graphics 0, ale o wymiarach znaku 8x10 pikseli. Na ekranie można więc wyświetlić maksymalnie 24 wiersze w takim trybie. Proporcje piksela oraz rejestry kolorów identyczne jak w przypadku Graphics 0.

Generator znaków zawiera definicje 128 znaków, ale każdy znak definiowany jest 8 a nie 10 bajtami. Z tego powodu ANTIC wyodrębnia dwie grupy znaków:

  • $00-$5F - bajty znaku definiują pierwsze 8 linii, w dwóch ostatnich ANTIC dostawia bajty o wartościach %00000000,
  • $60-$7F - pierwsze dwie linie zawierają %00000000, następnie wyświetlane są bajty 2-7 definicji znaku, na samym końcu bajty 0-1.

Zależności te są zobrazowane w artykule o generatorze znaków.

Na rysowanie znaków w tym trybie ma wpływ stan rejestru CHACTL ($D401) (cień CHACT ($2F3)).

Rejestry określające kolory:

W tym trybie analogicznie, jak w Graphics 0 zachodzą dosyć złożone zależności pomiędzy grafiką bitmapy a grafiką PMG - patrz Tryby monochromatyczne ANTIC-a.

Ekran w tym trybie może zająć od 32*24=768 ($300), przez 40*24=960 ($3C0) aż do 48*24=1152 ($480) bajtów. Każdy znak kodowany jest jednym bajtem, analogicznie jak ma to miejsce w Graphics 0.

Ciekawostki

W tym trybie przez programowe przełączanie trybów GTIA można uzyskać trzy tryby w linii.

Zobacz również

Personal tools