Generator znaków

From Atariki

Jump to: navigation, search

Zestaw definicji czcionek wyświetlanych przez ANTIC w trybach znakowych.

Każdy znak zdefiniowany jest za pomocą 8 następujących po sobie bajtów i definiuje kolejne linie znaku (licząc od góry). Znaki w zestawie uporządkowane są według kodów ekranowych, a nie wg kodów ATASCII.

Sposób interpretacji piksela zależy od trybu znakowego, w którym font zostanie użyty (liczby hex 0..F oznaczają indeks koloru piksela).

1. W trybach 0, 1 i 2 OS pojedynczy bit odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku.

  7 6 5 4 3 2 1 0 bit     0 1 2 3 4 5 6 7 piksel
 0 . . . . . . . .     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 1 . . . o o . . .     1 0 0 0 1 1 0 0 0  
 2 . . o o o o . .     2 0 0 1 1 1 1 0 0  
 3 . o o . . o o .     3 0 1 1 0 0 1 1 0  
 4 . o o . . o o .     4 0 1 1 0 0 1 1 0  
 5 . o o o o o o .     5 0 1 1 1 1 1 1 0  
 6 . o o . . o o .     6 0 1 1 0 0 1 1 0  
 7 . . . . . . . .     7 0 0 0 0 0 0 0 0  
bajt            linia

2. W trybie 3 ANTICa pojedynczy bit, analogicznie jak dla trybów 0, 1 i 2 OS, odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku, ale jako że wiersz w tym trybie zajmuje 10 linii skanningowych, a definicja znaku ciągle składa się z 8 bajtów, to ANTIC generując wiersz dostawia dodatkowo 2 puste linie:

 • dla znaków $00-$5F na dole wiersza
  7 6 5 4 3 2 1 0 bit     0 1 2 3 4 5 6 7 piksel
 0 . . . . . . . .     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 1 . . . o o . . .     1 0 0 0 1 1 0 0 0  
 2 . . o o o o . .     2 0 0 1 1 1 1 0 0  
 3 . o o . . o o .     3 0 1 1 0 0 1 1 0  
 4 . o o . . o o .     4 0 1 1 0 0 1 1 0  
 5 . o o o o o o .     5 0 1 1 1 1 1 1 0  
 6 . o o . . o o .     6 0 1 1 0 0 1 1 0  
 7 . . . . . . . .     7 0 0 0 0 0 0 0 0
               8 0 0 0 0 0 0 0 0
               9 0 0 0 0 0 0 0 0  
bajt            linia
 • dla znaków $60-$7F na górze wiersza, przy czym znak rysowany jest od drugiego bajtu definicji, a na dole dostawiane są linie według bajtów 0 i 1
  7 6 5 4 3 2 1 0 bit     0 1 2 3 4 5 6 7 piksel
               0 0 0 0 0 0 0 0 0  
               1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 2 . o o . . o o .     2 0 1 1 0 0 1 1 0  
 3 . o o . . o o .     3 0 1 1 0 0 1 1 0  
 4 . o o . . o o .     4 0 1 1 0 0 1 1 0  
 5 . o o . . o o .     5 0 1 1 0 0 1 1 0  
 6 . o o . . o o .     6 0 1 1 0 0 1 1 0  
 7 . . o o o o o .     7 0 0 1 1 1 1 1 0
 0 . . . . o o . .     8 0 0 0 0 1 1 0 0  
 1 . o o o o . . .     9 0 1 1 1 1 0 0 0  
bajt            linia

3. W trybach 12 i 13 OS para bitów odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku.

  76 54 32 10 para bitów   0 1 2 3 piksel
 0 .. .. .. ..       0 0 0 0 0      
 1 .. .o o. ..       1 0 1 2 0      
 2 .. oo oo ..       2 0 3 3 0      
 3 .o o. .o o.       3 1 2 1 2      
 4 .o o. .o o.       4 1 2 1 2      
 5 .o oo oo o.       5 1 3 3 2      
 6 .o o. .o o.       6 1 2 1 2      
 7 .. .. .. ..       7 0 0 0 0      
bajt            linia            

4. Po włączeniu trybu GTIA w rejestrze GTIACTL (dane obrazu interpretowane są wtedy analogicznie, jak w trybach graficznych 9, 10 i 11 OS) nibble odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku.

  7654 3210 nibble      0 1 piksel
 0 .... ....        0 0 0      
 1 ...o o...        1 1 8      
 2 ..oo oo..        2 3 C      
 3 .oo. .oo.        3 6 6      
 4 .oo. .oo.        4 6 6      
 5 .ooo ooo.        5 7 E      
 6 .oo. .oo.        6 6 6      
 7 .... ....        7 0 0      
bajt            linia            

Pełny zestaw znaków zawiera:

 • definicje 128 znaków i liczy sobie 1024 bajty (128 znaków po 8 bajtów) dla trybów 0, 12 i 13 OS oraz 3 ANTICa,
 • definicje 64 znaków i zajmuje 512 bajtów (64 znaki po 8 bajtów) dla trybów 1 i 2 OS.

Starszy bajt adresu zestawu znaków jest ustalany w rejestrze CHBASE ($D409) (cień CHBAS ($2F4) oraz CHSPTR ($26B)) z dokładnością do 1 KB (bity 2-7) lub 512 bajtów (bity 1-7).

Linki

Personal tools