BINARY LOAD

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi załadować i uruchomić wskazany plik binarny.

Dostępność: MyDOS, SpartaDOS, Real.DOS, BW-DOS, SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: XIO 40,#iocb,x1,x2,"Dn:filename.ext"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #40
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #x1
  sta icax1,x
  lda #x2
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • n - numer stacji dysków. Brak tegoż pod MyDOS-em i SpartaDOS-em oznacza dysk bieżący.
 • fname - adres specyfikacji pliku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).
 • x1 - zwykle $04. Pod MyDOS-em inne wartości mają następujące funkcje:
  • $05 - zignoruj segmenty INIT
  • $06 - zignoruj segmenty RUN
  • $07 - zignoruj segmenty INIT i RUN (nie uruchamiaj pliku)
 • x2 - domyślnie $00. Pod SpartaDOS oraz SpartaDOS X od 4.42 wzwyż wartość $80 (128) zakazuje uruchomienia pliku (przez zignorowanie segmentu RUN).

Uwagi:

 • W wersjach SpartaDOS X starszych niż 4.42 funkcja ta była wadliwie zaimplementowana, uruchomienie nie następowało nigdy, niezależnie od wartości x2.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools