Graphics 1

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.1

Pierwszy tryb w numeracji Atari OS (ANTIC $06). Tryb tekstowy 20x24 znaki. Charakteryzuje się proporcjami piksela 2x1 (jak w Graphics 15) oraz możliwością wyświetlenia każdego znaku w jednym z 4 kolorów. W tym trybie generator znaków zawiera jedynie 64 definicje. Na rysowanie znaków w tym trybie ma wpływ stan rejestru CHACTL ($D401) (cień CHACT ($2F3)).

Kolor tła (piksel o wartości 0) pobierany jest zawsze z rejestru COLBAK ($D01A) (cień COLBAKS ($02C8)) (także kolor ramki).

Kolor znaku (piksel o wartości 1) wybierany jest za pośrednictwem dwóch najstarszych bitów kodu znaku w pamięci ekranu:

Ekran w tyb trybie zajmuje 20*24=480 ($1E0) bajtów. Każdy znak kodowany jest jednym bajtem. Okno tekstowe zajmuje 40*4=160 ($A0) bajtów i zrealizowane jest w Graphics 0.

Zobacz również

Personal tools