Graphics 12

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.12

Tryb tekstowy (ANTIC $04), z rozdzielczości znakowej podobny do trybu 0, jednak o proporcjach piksela 2x1 (jak w Graphics 15). Generator znaków zawiera definicje 128 znaków. Na rysowanie znaków w tym trybie ma wpływ stan rejestru CHACTL ($D401) (cień CHACT ($2F3)).

Najczęściej spotykany w grach, z uwagi na niewielką pamięciożerność oraz piąty kolor (inwers). Do tego trybu często logosowany jest tryb 15. Oto wartości pikseli i odpowiadające im rejestry kolorów:

Ekran w tyb trybie zajmuje 40*24=960 ($3C0) bajtów. Każdy znak kodowany jest jednym bajtem. Okno tekstowe zajmuje 40*4=160 ($A0) bajtów i zrealizowane jest w Graphics 0.

Na bazie trybu 12 powstał także specjalny (programowy) tryb 4+ używany m.in. przez programistów firmy L.K. Avalon.

Personal tools