Headache

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:headache_tytul.png

Gra napisana przez pirxa i jego córkę Zosię, a zaprezentowana na party WAP-NIAK 2017.

Jest to pierwsza gra stworzona, według określenia jednego z autorów, "w języku najwyższego możliwego poziomu na Atari", to znaczy w języku plików wsadowych (BAT) SpartaDOS X. Całkowita objętość programu to 58 KB w 57 plikach.

Oczywiście, ponieważ całość ma postać plików tekstowych zawierających polecenia wsadowe, w teorii jest możliwe uruchomienie tego programu pod dowolnym interpreterem tego języka, pod warunkiem, że taki powstanie. W momencie prezentacji (maj 2017) jedynym takim interpreterem był interpreter poleceń (COMMAND.COM) SpartaDOS X.

Jest to gra czysto tekstowa, zrealizowana (naturalnie) w Graphics 0, ale autorzy postarali się o upiększenie jej przez dodanie ilustracji starannie wykonanych przy użyciu standardowej semigrafiki Atari. Na początku gry gracz budzi się (z kacem) na podłodze łazienki własnego domu. Jak zwykle w tego typu grach przewidziana jest eksploracja najbliższego otoczenia, przechodzenie do innych pomieszczeń, badanie znalezionych przedmiotów, decydowanie, czy je ze sobą zabrać, czy nie - i naturalnie, nie należy bezmyślnie brać wszystkiego, co się wziąć daje, bo plecak mieści jedynie osiem przedmiotów.

Pewną wadą programu jest niemożność odłożenia raz wziętego do plecaka, konkretnego przedmiotu: żeby się go pozbyć, trzeba go "zużyć". Można wprawdzie opróżnić plecak z wszystkich przedmiotów, ale ten zabieg powoduje ich nieodwracalne zaginięcie.

Program można w każdej chwili przerwać i wrócić do DOS-u przez wciśnięcie klawisza "Q", gdy na ekranie pojawi się komunikat "Hit a key".

Pod SpartaDOS X, ze względu na spore zapotrzebowanie na pamięć zmiennych środowiskowych, program wymaga załadowania nakładki ENV, a co za tym idzie, może działać tylko na komputerze mającym minimum 128 KB RAM.

Program trzeba uruchamiać bezpośrednio pod COMMAND.COM - uruchomienie gry pod Sparta Commanderem nie jest możliwe ze względu na niedoskonałość obsługi plików BAT w opublikowanych wersjach SC (do 1.0.1 włącznie).

Download

Grafika:Headache_mydlo.png Grafika:Headache_office.png Grafika:Headache_inventory.png

Zobacz też

Personal tools